اعتبار ارزش افزوده ی پرداختی در مخارج قبل از بهره‌برداری

اول : در باب مخارج قبل از بهره‌برداری به هیچ وجه، چه صراحتاً و چه تلویحاً در ق. م. ا. ا صحبتی نشده است.

▪️ دوم : می دانیم ملاک اینکه مالیات و عوارض پرداختی مؤدیان، قابل احتساب به عنوان اعتبار باشد احراز موارد زیر می‌باشد:

● مالیات و عوارض پرداختی در جهت فعالیت‌های اقتصادی باشد.

● مالیات و عوارض پرداختی مستند به صورتحساب قابل قبول باشد.

● مالیات و عوارض پرداختی صرفاً بابت عرضه اقلام معاف موضوع ماده ۱۲ ق. م. ا. ا نباشد.

▪️ تا جایی که از محتوای ق. م. ا. ا قابل استنباط است شرایطی مبنی بر «به بهره‌برداری رسیدن» مؤدی برای پذیرفتن اعتبار مالیاتی لحاظ نشده است.

▪️ عموماً مؤدی در دوران قبل از بهره‌برداری، فروشی ندارد که مالیات و عوارض دریافت کند پس مالیات و عوارض پرداختنی ندارد که بتواند مالیات و عوارض دریافتنی خود را از آن کسر (یا با آن تهاتر) کند اما در ماده ۱۷، علاوه بر «کسر و تهاتر»، از «استرداد» هم سخن به میان آمده است. در واقع در این‌گونه موارد، مؤدی مازاد پرداخت دارد که این مازاد، در صورت رعایت شرایط پیش‌گفته (یعنی اگر پرداخت‌های او شرایط اعتبار را داشته باشد)، قابل مطالبه و به عبارت دیگر قابل «استرداد» از سازمان امور مالیاتی است.

▪️ مالیات و عوارض پرداخت شده در دوران قبل از بهره‌برداری صرفاً محدود به تحصیل ماشین‌آلات نمی‌شود بلکه ممکن است بابت ساخت و تحصیل اموال غیر منقول و یا سایر مخارجی که به عنوان هزینه در دوره وقوع شناسایی می‌شوند هم پرداخت شده باشند. با این اوصاف، به طور کلی، هرگونه مالیات و عوارض پرداختی (اعم از اینکه بابت تحصیل ماشین‌آلات و تجهیزات یا ساخت ساختمان و یا سایر هزینه‌ها پرداخت شده باشد) با رعایت سایر شرایط پیش‌گفته قابل استرداد است.

▪️ منظور از «با رعایت سایر شرایط پیش‌گفته» چیست؟

● منظور دقیقاً این است که مثلاً ساخت ساختمان در جهت فعالیت اقتصادی مؤدی باشد، مالیات و عوارض پرداختی، مستند به صورتحساب قابل قبول باشند، کالایی مؤدی عرضه می‌کند (یا خواهد کرد) از مصادیق اقلام معاف موضوع ماده ۱۲ ق. م. ا. ا نباشد.

▪️ شاید متن تبصره ۵ ماده ۱۷ قانون که می گوید : آن قسمت از مالیاتهای ارزش افزوده پرداختی مؤدیان که طبق مقررات این قانون قابل کسر از مالیاتهای وصول شده یا قابل استرداد نیست، جز هزینه‌های قابل قبول موضوع قانون مالیاتهای مستقیم محسوب می‌شود توجیهی برای عدم تصریح این موضوع در قانون مالیات بر ارزش افزوده باشد .