برخورداری از مشوق های مالیاتی با انجام تکالیف مالیاتی

هرگونه معافیت برای اشخاص حقوقی و حقیقی منوط به ارایه اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی است، عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی موجب تعلق جریمه ای معادل ۳۰ درصد مالیات متعلق برای اشخاص حقوقی و ۱۰ درصد برای اشخاص حقیقی خواهد شد که این جریمه غیر قابل بخشودگی می باشد.

از سوی دیگر قانونگذار مشوق هایی را برای مودیانی که به تکالیف مالیاتی خود از جمله تسلیم اظهارنامه در موعد مقرر اقدام نمایند در نظر گرفته است :

🔹۱- از جمله مشوق‌های مالیاتی برای اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی نحوه اعطای جایزه خوش حسابی (موضوع ماده ۱۸۹ قانون مالیات‌های مستقیم) اعلام شده است به نحوی که به مودیان خوش حساب مالیاتی که طی سه سال متوالی تکالیف مالیاتی خود را انجام داده باشند، معادل ۵% اصل مالیات سه سال مذکور به عنوان جایزه خوش‌حسابی، پرداخت یا در حساب سنوات بعد آنان منظور خواهد شد.
شروط لازم برای شمول این قانون عبارت است از اینکه ترازنامه و حساب سود و زیان و دفاتر و مدارک آنان مورد قبول قرار گرفته‌ باشد. مالیات هر سال را در سال تسلیم اظهارنامه مالیاتی بدون مراجعه به هیات‌های حل اختلاف مالیاتی پرداخت نموده باشند.
همچنین مشمولان این جایزه می‌توانند از مزایای مقرر در ماده ۱۹۰ قانون مالیات‌های مستقیم نیز استفاده نمایند.

🔹۲- در صورت پرداخت علی‌الحساب بابت مالیات عملکرد در هر سال مالی قبل از سر رسید مقرر، جایزه‌ای معادل یک درصد (۱%) مبلغ پرداختی به ازای هر ماه تا سررسید مقرر از مالیات‌ متعلق همان عملکرد کسر خواهد شد.

🔹۳-  براساس تبصره یک ماده ۱۴۶ مکرر اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم، ارایه اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی به عنوان شرط برخورداری از نرخ صفر و دیگر معافیت ها یا مشوق ها از جمله معافیت مالیات حقوق که سالانه بر اساس پیشنهاد هیات دولت و تصویب مجلس در لایحه بودجه مد نظر قرار می گیرد .

🔹۴- از دیگر مشوق های مالیاتی می توان به ماده ۱۳۲ اصلاحی قانون مالیات های مستقیم به منظور تشویق و افزایش سرمایه گذاری های اقتصادی و جذب سرمایه گذاری خارجی اشاره کرد

🔹۵- ماده ۱۳۳ قانون مالیات های مستقیم نیز  مشوق هایی برای شرکت های تعاونی در نظر گرفته است.

🔹۶- ماده ۱۳۸ مکرر نیز حاوی مشوق هایی به منظور رفع موانع تولید رقابت پذیر است.