تامین نیروی انسانی

امروزه نیروی انسانی به عنوان مهمترین عنصر در امر برنامه ریزی ،سازماندهی،هدایت،نظارت و کنترل ،نقش با اهمیتی در پیشبرد اهداف هر سازمان ایفا می کند.

اهمیت و جایگاه نیروی انسانی در موقعیت هر سازمان هر مسئولی را بر آن می دارد که در مقوله رقات به نیروی انسانی به عنوان با اهمیت ترین سرمایه سازمانی نگاه کند.

شرکت خدمات مالی ADA با بیش از پنج سال تجربه در ارائه خدمات در زمینه های مالی و تامین نیروی انسانی در راستای فعالیتهای مالی واداری این توانایی را دارد که افراد کارآمد با توانایی مناسب مربوط به آن سمت را با آموزش مناسب مربوط در زمینه های مال و اداری در اختیار شرکت های مختلف قرار دهد.

این شرکت تا کنون در این زمینه با شرکت های مختلف از جمله شرکت کاسپین آسانبر پارس،چایلاق کیش،آذر کوشک آنا،پرسپولیس پترو پارس،تدبیر نیرو پاسارگاد،رانیکا پلیمر آذر،پناه صنعت پارت و چندین شرکت دیگر افتخار همکاری داشته است،لازم به ذکر است این شرکت با بهره گیری از آخرین متدهای جذب و تامین نیروی انسانی با هدف فراهم آوردن فرصت برای استخدام افراد واجد شرایط در مقاطع مختلف در زمینه مالی و اداری اقدام به انتخاب و جذب اصلح ترین افراد می نماید.