تغییرات گزارشات فهرست معاملات فصلی در سال ۱۳۹۶

تغییرات گزارشات فهرست معاملات فصلی در سال ۱۳۹۶

تغییرات گزارشات فهرست معاملات فصلی در سال ۱۳۹۶

با توجه به تغییر ساختار دریافت گزارشات فهرست معاملات فصلی برای سال ۱۳۹۶ ، خواهشمند  است موارد زیر را با دقت مطالعه فرمائید:

۱- محتویات گزارشات خرید و فروش ارسال شده توسط شما برای سال ۱۳۹۶ ، تغییری نکرده و نیازی به  ارسال مجدد نمیباشد. لیکن در خصوص رکوردهایی که به شکل ارزی ثبت شده اند، در صورتیکه حاصلضرب ستون های مبلغ ارزی و نرخ برابری ارز، برابر با مبلغ مندرج در ستون معادل ریالی نشود، در بخش نمایش جزئیات علاوه بر تغییر رنگ دکمه “نمایش جزئیات “، در جدول نمایش اطلاعات،ستونی با عنوان “وضعیت” ایجاد شده است که نشان دهندهی وضعیت رکورد می باشد و در صورتی -که “ناقص” قید شده باشد، ضروری است مؤدیان محترم نسبت به کنترل مجدد و در صورت نیاز اصلاح رکورد اقدام نمایند.

۲- در ساختار جدید، فیلدهای سرفصل و نحوه پرداخت وجه وجود ندارند.

۳-در کلیه رکوردهای همه گزارشات، در ستون نوع کالا گزینه “سایر کالاها/خدمات” قرار گرفته است .

لذا در صورت نیاز نسبت به ویرایش ستون مذکور و انتخاب سایر گزینه های موجود اقدام نمائید.

۴- با توجه به اینکه در گزارشهای صادرات و واردات طبق ساختار قبلی، منظور از فیلد “مبلغ”، مبلغ ثبت شده مطابق دفاتر بوده و در ساختار جدید فیلد “مبلغ مطابق پروانه” نیز اضافه شده است، لذا ضمن  انتقال محتویات ستون “مبلغ” از اطلاعات ارسال شده طبق ساختار قبلی ، به فیلد “مبلغ مطابق  دفاتر” در ساختار جدید، تمامی اطلاعات ارسالی در این گزارشات به ثبت اولیه تبدیل شده اند .

بنابراین ضروری است مؤدیان گرامی ضمن بررسی، اصلاح یا تکمیل اطلاعات مبالغ و سایر فیلدها حسب مورد نسبت به ثبت نهایی اقدام نمایند.

گزارشات صادرات و واردات

۵- گزارشهای ارسالی مربوط به صادرات برگشتی و یا واردات برگشتی در نسخه بروز رسانی شده ،حذف شده است و در ساختار جدید، گزارش صادرات برگشتی و واردات برگشتی وجود ندارد. لذا در صورتی که مؤدیان محترم در این دو نوع از گزارش قبلاً اطلاعاتی وارد نموده اند، رکوردهای مذکور حذف شده و در صورت وجود چنین اطلاعاتی ضروری است نسبت به ارسال مجدد در جداول مربوطه اقدام شود. بدیهی است میبایست اطلاعات صادرات برگشتی در گزارش واردات و اطلاعات واردات برگشتی در گزارش صادرات ارسال و موضوع برگشتی نیز در فیلد “توضیحات” عنوان شود.

۶- قلم اطلاعاتی “تخفیف” از گزارش صادرات و واردات حذف شده است.

۷- اطلاعات ارسالی در گزارشهای حق العملکاری، دریافت و پرداخت قراردادها و اجاره مربوط به سال۱۳۹۶ با توجه به عدم تطابق با نسخه جدید سامانه قابلیت ب روز رسانی نداشته و حذف شده اند . لذا مؤدیان محترم مالیاتی میبایست اطلاعاتی را که از طریق گزارشهای مذکور ارسال نمودهاند ، مجددا در جداول مربوطه در سامانه حسب مورد درج و ارسال نمایند.

۸- با توجه به حذف کلی سرفصل گزارشهای حمل و نقل بار ، حمل و نقل مسافر و بیمه ، می بایست اطلاعات مربوط به مؤدیان اصلی طرف معامله خود را از طریق گزارشهای خرید و فروش و مطابق با ساختار جدید مجدداً درج و ارسال نمایند.

برای اطلاعات بیشتر با شماره ۰۹۱۲۸۴۲۱۳۹۱ و یا به سایت شرکت ADA مراجعه فرمایید

پاسخ دهید