جلسه اول و دوم بررسی موارد خاص

بررسی موارد خاص

به نام خدا
بررسی موارد خاص رابطه بین توسعه مالی و رشد اقتصادی: در این مبحث به دنبال پاسخگویی به این سوال هستیم که چه ارتباطی بین توسعه نظام مالی و رشد اقتصادی وجود دارد،آیا رشد اقتصادی علت توسعه مالی است یا یک معلول به شمار می رود؟
درصد تغییرات GDP به صورت سالانه رشد اقتصادی را نشان می دهد؟توسعه مالی:در دو حوزه بازار پول و سرمایه به طور جداگانه اندازه گیری می شود.:Market Based نظام مالی ممکن است بازار پایه باشد بدین معنا که بازار سرمایه نقش عمده در تامین مالی دارد یعنی افراد و موسسات و شرکتها برای جمع آوری وجوه سراغ بازار می روند و سراغ بانکها کمتر می روند.اقتصاد آمریکا نمونه بارز اقتصاد های بازار پایه است یا اقتصاد انگلستان اقتصاد بازار پایه است.

در خصوص رابطه توسعه مالی و رشد اقتصادی ۳ نظریه وجود دارد برخی معتقدند رشد اقتصادی علت به وجود آمدن توسعه مالی است یعنی ابتدا باید اقتصاد به خودی خود رشد کند تا برای محصولات مالی احساس نیاز شود یعنی باید تولیدی صورت بگیرد و وجوهی بین مردم منتقل شود تا به بانک نیاز پیدا کنیم یا به شرکت بیمه نیاز پیدا کنیم یا به صرافی نیاز پیدا کنیم بر اساس این نظریه توسعه مالی یک متغیر وابسته یا معلول است و علت اصلی رشد اقتصادی است.

لینک دانلود جلسه اول و دوم بررسی موارد خاص

بررسی موارد خاص

لینک دانلود بررسی موارد خاص تا جلسه ما قبل آخر

بررسی موارد خاص تا جلسه ما قبل آخرdocx

لینک دانلود بررسی موارد خاص تا جلسه آخر فایل  WORD

بررسی-موارد-خاص-تا-جلسه-آخرdocx

بررسی موارد خاص تا جلسه آخرdocx