دریافت تاییدیه کدپستی

دریافت تاییدیه کدپستی

برای دریافت تاییدیه کدپستی به سایت https://epostcode.post.ir وارد شوید و روی تب کدیاب کلیک کرده و طبق عکس زیر استان مورد نظر خود را انتخاب کرده و نوع شهر یا روستا را انتخاب کنید.

 

در گام بعد شهر خود و منطقه شهری خود رانتخاب کنید.

در گام بعدی سه نوع جستجو برای شما نمایان می شود که از طریق یکی از ۲ نوع اول می توانید کد پستی ساختمانهای مسکونی،اداری و تجاری را در آنها پیدا کنید و در تب سوم جستجو مخصوص ساختمانهای دولتی می باشد.

در گام بعد در نوع اول جستجو بر اساس پلاک و خیابان یا کوچه مشخص می شود و در جستجو دوم از طریق نام مجتمع یا ساختمانهای بر اساس بلوک بندی

 

و در گام بعد تب مرحله بعد را کلیک می کنیم و کلیه واحدها مجتمع و یا ساختمان به تفکیک واحد نشان داده می شود و شما می توانید واحد مور نظر خود را پیدا کرده و روی تب دریافت کد پستی کلیک نمایید و کد پستی مورد نظر خود را دریافت نمایید.

دریافت گواهی کدپستی

شما می توانید برای دریافت گواهی کد پستی روی تب دریافت گواهی کدپستی کلیک کرده و با وارد کردن شماره تلفن همراه و کد امنیتی و کلیک روی تب ادامه وارد درگاه پرداخت شده و با پرداخت مبلغ ۱۷۴۴ تومان گواهی کد پستی خود را دریافت نمایید.

 

پاسخ دهید