دستورالعمل تهیه و ارائه گزارش بازرس قانونی در خصوص افزایش سرمایه

بازرس قانونی در حیطه وظایفی که در قانون تجارت و سایر قوانین مرتبط برای آن تعریف گردیده است موظف به ارائه گزارش به مجمع عمومی صاحبان سهام می‌باشد.
موارد مرتبط با اجرای این وظایف تحت عنوان « گزارش بازرس قانونی» به ترتیب زیر درج می‌شود:

🔸اظهار نظر نسبت به گزارش تطبیق عملیات شرکتها با بودجه مصوب.

🔸موارد عدم رعایت الزامات قانون محاسبات عمومی کشور و سایر قوانین و مقررات مرتبط.

🔸موارد عدم رعایت الزامات قانونی مقرر در اصلاحیه قانون تجارت و اساسنامه (شامل عدم رعایت مصوبات مجامع عمومی) .

🔸اظهار نظر در مورد معاملات مشمول ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت.

🔸اظهار نظر در مورد گزارش هیئت مدیره، موضوع ماده ۲۳۲ اصلاحیه قانون تجارت.

🔷🔷نمونه ساده گزارش بازرس قانونی به مجمع عمومی عادی سالیانه

با سلام و احترام

اینجانب … بازرس شرکت … ضمن خیر مقدم به استحضار حاضرین می رسانم؛ در سال گذشته و در اجرای وظایف قانونی محوله، به طور مستمر در جلسات هیئت مدیره حضور داشته و نحوه ی اداره ی شرکت را مورد رسیدگی قرار داده ام، که نتیجه ی آن، به شرح ذیل تقدیم می گردد.

الف) گزارش مالی

۱ـ ترازنامه شرکت … برای سال مالی منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۴، و تا تاریخ ۱۰/۰۴/۱۳۹۵ مورد رسیدگی حسابدار تعیین شده قرار گرفته و سایر وظایف بازرس قانونی مقرر در اصلاحیه قانون تجارت، مصوب اسفند ماه ۱۳۴۷ و اساسنامه شرکت …  توسط اینجانب … انجام گرفته است.

۲ـ رسیدگی های انجام شده توسط حسابدار معتمد که نتایج آن در گزارش مورخ ۱۰ تیر ماه ۱۳۹۵ ارائه شده، نسبت به صورتهای مالی، منجر به اظهار نظر مشروط گردیده است که تصویر متن گزارش حسابدار به پیوست بوده، تقدیم می گردد.

۳ـ بررسی های به عمل آمده توسط بازرس، حکایت از صحت گزارش مالی شرکت … را داشته است.
دفاتر مالی شرکت …  به نحو نسبتاً صحیح تنظیم و نگهداری گردیده و مستندات جمع آوری شده، قابلیت اتکاء دارد و کلیه محاسبات به نحو صحیح انجام شده است و عملکرد مالی شرکت …  به شرح صورتهای مالی تایید شده توسط هیئت مدیره، مورد تایید بازرس میباشد.

ب) گزارش فعالیت هیئت مدیره

از آنجا که بازرس شرکت … ، در تمامی بیش از ۵۰ جلسه هیئت مدیره، بدون داشتن حق رای و به عنوان امین اعضاء حضور داشته و صحت برگزاری جلسات و تصمیمات اخذ شده را بر اساس قوانین و مقررات اساسنامه، کنترل نموده اند. لذا گزارش فعالیت هیئت مدیره را مطابق واقعیت دانسته و یادآوری موارد زیر را لازم میداند.

۱ـ کلیه اطلاعات و توضیحات خواسته شده در طی مدت ماموریت در اختیار اینجانب قرار گرفته است.

۲ـ جلسات هیئت مدیره در زمان مقرر تشکیل گردیده و گزارش تصویری برخی جلسات با توجه به امکانات شرکت… موجود می باشد.

۳ـ صورتجلسات هیئت مدیره در دفتر مخصوص، ثبت و نگهداری گردیده و در پایان هر جلسه به امضاء حاضرین درجلسه ، رسیده است.

۴ـ از امکانات شرکت … ، صرفا در جهت اهداف شرکت استفاده شده است.

۵ـ از رئیس هیئت مدیره شرکت…  جناب آقای …  و تمامی اعضای محترم هیئت مدیره و مسئولین کمیته ها و کار گروه ها، که با صرف وقت و با اشتیاق در راه بالندگی بیشتر شرکت زحمت کشیده اند، به نوبه خود سپاسگزاری می نمایم.

ج) مواردی که باید هر چه زودتر، توسط هیئت مدیره ، پیگیری گردد :

۱ـ ماده ۱۵-۴۲ اساسنامه در خصوص تصویب بودجه برای اداره کردن شرکت، رعایت گردد.

۲ـ روش نگهداری اوراق و مدارک اعضای محترم  از نظر ایمنی و دسترسی افراد، بهبود یابد.

۳ـ نواقص پرونده شرکاء به صورت دوره ای، مشخص و گزارش گردد.

در پایان ضمن تایید صورتهای مالی، از شما اعضای محترم، درخواست تصویب نهایی آن را دارم.
با احترام
بازرس قانونی

 

دانلود دستورالعمل تهیه و ارائه گزارش بازرس قانونی

%d8%af%d8%b3%d8%aa%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%85%d9%84-%d8%aa%d9%87%d9%8a%d9%87-%d9%88-%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%a6%d9%87-%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%b4-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%b1%d8%b3-%d9%82%d8%a7