صورت‌های مالی تلفیقی گروه و شرکت اصلی

از نظر قانونی ، ترکیب واحدهای تجاری در یکی از طبقه بندیهای زیر است :

• ادغام (Merger)

• ترکیب (Combination)

• تحصیل (Acquisition)

بسیاری از واحدهای تجاری عملیات خود را با تحصیل سایر واحدهای تجاری گسترش میدهند.

فرایند تلفیق مستلزم ترکیب گزارشگری مالی داراییها ، بدهیها ، درآمدها و هزینه های جداگانه ی دو یا بیشتر از شرکتهای گروه است.

رویه های تلفیق برای ایجاد صورتهای مالی ای بکار می روند که گویی شرکتهای گروه واقعا یک شرکت یگانه بوده اند.

فرایند تلفیق شامل رویه هایی است که برپایه آنها تمامی آثار مالکیت درون گروهی و معاملات درون گروهی حذف و صرفا معاملات با اشخاص خارج از شخصیت اقتصادی در صورتهای مالی تلفیقی گزارش میشود.

در فرایند تلفیق بجای تمرکز بر درصد مالکیت ،بر مفهوم شخصیت یگانه تاکید میگردد.

۱- تهیه صورتهای مالی تلفیقی شامل:

• ترازنامه تلفیقی

• صورت سود (زیان) تلفیقی

• صورت سود(زیان) جامع تلفیقی

• صورت جریان وجوه نقد تلفیقی

• تهیه یادداشتهای همراه صورتهای مالی تلفیقی

ویژگیها و پیچید گی های پروژه تهیه صورتهای مالی تلفیقی:

• گستردگی و تنوع فعالیت‌ها

• فعالیت‌های منحصر به فرد

• روش‌های حسابداری متنوع

• استفاده از فهرست حساب‌های متفاوت

• استفاده از سیستم‌های اطلاعاتی متفاوت

• چند لایه‌ای بودن عملیات تلفیق

• تنوع شخصیت حقوقی شرکت‌ها و سازمان‌ها

سیستم های تغذیه کننده نیازهای اطلاعاتی تلفیق

۲- انبار

اطلاعات مورد نیاز:

• مقدارو مبلغ خالص کالاهای خریداری شده از شرکت های گروه

• مقدارو مبلغ موجودی آخر دوره کالاهای مذکور نزد شرکت

۳- سیستم فروش

اطلاعات مورد نیاز:

• مقدار و مبلغ کالاهای فروخته شده به شرکت های گروه

۴- سیستم خزانه داری

اطلاعات مورد نیاز:

• اسناد نزد صندوق و در جریان وصول مرتبط با معاملات داخل گروه

• اسناد تضمینی مبادله شده در داخل گروه

• شناسایی تسهیلات مالی و سود و کارمزد بانکی از محل شرکت های گروه

۵- سیستم حسابداری

اطلاعات مورد نیاز:

• حساب های دریافتنی و پرداختنی

• حساب های پیش دریافت ها و پیش پرداخت ها

• سایر حسابهای متقابل

۶- سیستم دارایی ثابت

اطلاعات مورد نیاز:

• مقدارو مبلغ خالص دارایی خریداری شده از شرکت های گروه

• شناسایی سود / (زیان) ناشی از فروش دارایی به شرکت‌های گروه

۷- سیستم صورتهای مالی

اطلاعات مورد نیاز:

• ترازنامه ،سودو زیان ، صورت گردش وجوه نقد و برخی از اطلاعات پیوست ها

نرم افزار حسابداری تلفیقی (نه تجمیعی) همکاران سیستم یکی از نرم افزارهای خوب و موجود در بازار است. مهمترین وظیفه این نرم افزار ، برقرار نمودن امکان تهیه صورتهای مالی تلفیقی می باشد .

به دانشجویان عزیز توصیه می نمایم تا کار با این نرم افزار وسایر نرم افزارهای مرتبط با رشته حسابداری را در دوران تحصیل یاد بگیرند.

نمونه صورت‌های مالی تلفیقی گروه و شرکت اصلی برای دانلود

نمونه صورتهای مالی اساسی تلفیقی