عضویت در جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران

عضویت در جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران

هیأت تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی ایران به استناد ماده (۲۷) اساسنامه موضوع مصوبه شماره ۱۲۰۶۲/ت۴۲۹۳۹ هـ مورخه ۲۸/۰۱/۱۳۹۲ هیئت محترم وزیران، مسئول برگزاری آزمون ورودی انتخاب اعضاء جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران می باشد.

ماده (۲۸) اساسنامه جامعه افراد واجد شرایط جهت شرکت در آزمون  و مدارک موردنیاز را به شرح زیر اعلام کرده است:

الف- شرایط داوطلبان

۱-  دارا بودن تابعیت ایرانی.

۲-  اعتقاد و التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

۳-  حسن شهرت به رعایت موازین شرعی، اخلاقی، رفتاری و مالی.

۴-  دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی یا بالاتر در امور مالی ومالیاتی ، اقتصادی، بازرگانی ، حقوقی و مدیریت(مالی، بازرگانی، دولتی، صنعتی و بانکی)

۵-  نداشتن رابطه استخدام رسمی یا غیررسمی دائم یا موقت با دستگاه های اجرایی موضوع ماده(۵) قانون مدیریت خدمات کشوری ـ مصوب ۱۳۸۶-(تدریس در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی اشتغال محسوب نمی شود)

۶-   داشتن حداقل ده سال سابقه اشتغال تمام وقت در یکی از امور مالیاتی، حسابرسی، مالی ، حقوقی، محاسباتی و تدریس امور مالیاتی، مالی محاسباتی و اقتصادی در دانشگاه ها و مراکز علمی و آموزشی.

۷-   نداشتن سابقه محکومیت کیفری مؤثر.

ب-مدارک مورد نیاز جهت شرکت در آزمون

تمامی متقاضیان می بایست پس ازتکمیل فرم درخواست ثبت نام شرکت در آزمون برای انتخاب مشاور رسمی مالیاتی نسبت به اسکن و الصاق الکترونیکی تصویر مدارک ذیل اقدام نمایند.

۱-  تصویر عکس پرسنلی ۴* ۳ (عکس پرسنلی باید تمام رخ و واضح باشد)

۲-  تصویر دو طرف کارت ملی

۳-  تصویر صفحه اول شناسنامه و صفحه توضیحات در صورت داشتن

۴-  تصویر آخرین مدرک تحصیلی و ارسال فایل اسکن شده مدرک لیسانس الزامی است

۵-  تصویر حکم بازنشستگی و یا خاتمه خدمت و سایر مدارک مربوط به نداشتن رابطه استخدامی

۶-  تصویر خلاصه سوابق شغلی از اداره کارگزینی مربوطه

ج – آزمون

۱-  آزمون شامل سئوالات قانون مالیات های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده(۵۰ امتیاز) حسابداری و حسابرسی (۳۰ امتیاز) ، و قوانین تجارت و مدنی ،محاسبات عمومی و بودجه (۲۰ امتیاز) است .

۲- سئوالات به صورت تستی خواهد بود و هر پاسخ درست یک نمره مثبت و هر پاسخ نادرست  ۱/۳نمره منفی خواهد داشت.

۳-  نصاب لازم برای قبولی داوطلبان در آزمون کسب ( ۶۰ امتیاز) نمره سئوالات تستی می باشد مشروط بر آنکه ۳۵ امتیاز آن از قانون مالیات ها و قانون مالیات بر ارزش افزوده بدست آمده باشد.

۴-  تاریخ و محل دریافت کارت و محل برگزاری آزمون ورودی متعاقباً اعلام خواهد شد .

منبع:

سازمان امور مالیاتی