مراحل ثبت و وارد کردن اطلاعات اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی در گزارش فصلی

برای ثبت اطلاعات اشخاص خارجی در سامانه گزارش فصلی احتیاج به گرفتن کد فراگیر اتباع خارجی از سایت www.sabtaresh.tpo.ir یا www.tax.gov.ir که هر دوی این سایتها که اولی مربوط به وزارت صنعت،معدن و تجارت و دومی مربوط به سازمان امور مالیاتی کشور می باشد،ثبت نام کرده و شماره اختصاصی اتباع خارجی را دریافت نماییم.

نحوه دریافت شماره اختصاصی (کد فراگیر اتباع خارجی) اشخاص خارجی چگونه می باشد؟

۱- هنگام ثبت سفارش در سایت رسمی وزارت صنعت، معدن و تجارت به نشانی www.sabtaresh.tpo.ir شماره ای به عنوان شناسه(کد) فروشنده دریافت می گردد شماره مذکور به عنوان شناسه اختصاصی اشخاص خارجی بوده و باید در سامانه معاملات سازمان امور مالیاتی در هنگام ارسال اطلاعات واردات درج گردد.

۲- در سایت سازمان امور مالیاتی کشور به نشانی www.tax.gov.ir دربخش استعلام و اخذ کد فراگیر اتباع خارجی امکان دریافت کد فراگیر اتباع خارجی برای اشخاص حقیقی وجود دارد منظور از کد فراگیر اتباع خارجی همان ” شماره اختصاصی اشخاص خارجی” است که برای افراد حقیقی بکار می رود.