معافیت مالیاتی درنظرگرفته شده برای شرکت‌های دانش بنیان کدام‌ها هستند؟

معافیت مالیاتی درنظرگرفته شده برای شرکت‌های دانش بنیان کدام‌ها هستند؟

شرکت‌های دانش‌بنیان فقط از پرداخت مالیات بردرآمد پایان سال (مالیات بر عملکرد) معاف هستند. و هیچ گونه معافیتی در پرداخت مالیات حقوق، تکلیفی و ارزش افزوده ندارند و باید براساس دستورالعمل‌های وزارت دارایی پرداخت نمایند.

معافیت مالیات بر عملکرد شرکت‌های دانش‌بنیان تنها شامل سود سالانه شرکت از محل فروش محصول دانش‌بنیان است و مابقی عملکرد سالانه شرکت مشمول مالیات بر درآمد پایان سال است. فرمول زیر درآمد معاف از مالیات بر عملکرد را نمایش می‌دهد.

فروش محصولات دانش بنیان (ریال) – هزینه‌های مربوط به محصولات دانش بنیان (ریال) = سود دانش‌بنیان (ریال) (درآمد معاف از مالیات عملکردی)