مفاهیم و ملاحظات پیاده سازی ERP

مفاهیم و ملاحظات پیاده سازی ERP

مفاهیم و ملاحظات پیاده سازی ERP

Enterprise Rrsource planning

برنامه ریزی منابع سازمان

تعریف سیستم های ERP

Enterprise Resource Planning (ERP) Systems

integrate (or attempt to integrate) all data and processes of an organization into a unified system

یکپارچه سازی تمام داده ها و فرآیندهای سازمان در یک سیستم

کلید اصلی یکپارچه سازی است. Integration is the key!

تعریف دوم از ERP:

یکERP  راه حل سیستمی مبتنی بر فناوری اطلاعات است که منابع سازمان را توسط یک سیستم به هم پیوسته با سرعت/ دقت و کیفیت بالا در کنترل مدیران سطوح مختلف سازمان قرار می دهد تا به طور مناسب فرآیند برنامه ریزی و عملیات را مدیریت کند.

واحدهای مختلف سازمان :

Materials managementمدیریت مواد

Production     تولید

Finance & Accounting حسابداری و مالی

Controlling  کنترل

R&D  تحقیق و توسعه

Sales  فروش

Marketing  بازاریابی

HR        منابع انسانی

چرا ERP ؟

کمک می کند تا شرکت ها رقابت پذیر باقی بمانند.

کمک می کند تا شرکت ها انعطاف پذیر باشند.

به شناسایی نیازهای مشتریان توسط شرکتها کمک می کند.

برخی از نیازهای پیش فرض را در نظر می گیرد:

-مدیریت متعهد

-سازگاری سازمان با نیازهای ERP

-استفاده از تکنولوژی مدرن IT

 

برای دانلود پاور پوینت ERP روی لینک زیر کلیک کنید:

erp (3)