منشور اخلاقی شرکت ADA

ما اعضای شرکت آریا دیاکو آسیا با تکیه بر مبانی ارزشی برای رسیدن به یک سازمان پویا و قابل اعتماد تلاش می کنیم و معتقدیم دستیابی به این هدف از طریق پایبندی به اصول زیر میسر می باشد. -رعایت حقوق انسانی و معیارهای اخلاقی در روابط کاری بر مبنای اصول و چارچوب های قانونی – تقویت فرهنگ کار گروهی با تکیه بر احترام ، صداقت و اعتماد متقابل و تعلق کاری در جهت بهبود عملکرد سازمانی . – اتکا بر شایسته سالاری – مسئولیت پذیری و وفاداری و تعهد نسبت به سازمان – تلاش برای تحقق آرمان ها و اهداف سازمان – احترام به قوانین و مقررات ملی و دفاع از حریم شرکت در جامعه – همکاری با شرکتهای دیگر بر مبنای تفکر برد –…