نحوه محاسبه ارزش افزوده گروههایی از مشمولین بند ب نظام مالیات بر ارزش افزوده

نحوه محاسبه ارزش افزوده گروههایی از مشمولین بند ب نظام مالیات بر ارزش افزوده

 

در بند “ز” تبصره ۶ قانون بودجه به سازمان امور مالیاتی اجازه داده شده است برای برخی گروه هایی از مودیان مالیات برارزش افزوده ، خارج از چهار چوب قانون موقت مالیات بر ارزش افزوده فعلی ، ضریبی را تعیین که منعکس کننده سود یا ارزش افزوده ایجاد شده است و سپس حاصل در نرخ مالیات بر ارزش افزوده سالانه(۹درصد) ضرب و مالیات بر ارزش افزوده مطالبه میگردد.

تبصره ۶ بندز- قانون بودجه ۹۶:

سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند مالیات بر ارزش افزوده گروههایی از مؤدیان مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده موضوع بند (ب) این تبصره را با اعمال ضریب ارزش افزوده فعالیت آن بخش تعیین نماید. مقررات این بند درخصوص دوره‌هایی که مالیات آنها قطعی نشده است، جاری خواهد بود. ضریب ارزش افزوده هر فعالیت با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد.
در این روش که مالیات برارزش افزوده کمتری مطالبه خواهد شد، دیگر اعتبار مالیات بر ارزش افزوده محاسبه و اعطا نمی گردد و قابل کسر نیست.

مثال:

آهن فروش یک میلیون ریال آهن الات خریداری
و ۹درصد ان به مبلغ ۹۰ هزار ریال اعتبار مالیات برارزش افزوده را پرداخت میکند
همه اهن الات را با سود ۳درصدی به فروش می رساند
لذا کل فروش ۱میلیون و ۳۰هزار ریال می باشد
ارزش افزوده دریافتی طبق صورتحساب های مودی آهن فروش مبلغ ۹۲،۷۰۰ ریال خواهد بود.
بدین ترتیب مجموع مالیات بر ارزش افزوده پرداختی ۹۰ هزار ریال و مالیات بر ارزش افزوده دریافتی ۹۲،۷ هزار ریال که باید طی اظهارنامه ارزش افزوده دوره مزبور ۲،۷ هزار ریال به اداره امور مالیاتی پرداخت گردد.
لیکن در روش جدید براس این گروه مودیان مالیات بر ارزش افزوده بدون پذیرش اعتبار به روش زیر مطالبه خواهد گردید:
فرض شود همان فروش ۱،۰۳ میلیون ریال (یک میلیون و سی هزار ریال) مورد قبول واقع شود و به هیج وجه ماخذ بیشتری مبنا واقع نشود.
۱،۰۳۰،۰۰۰×۶ درصد (ضریبی که مجوز تعیین آن به سازمان امور مالیاتی داده شده)= ۶۱،۸۰۰ ریال
حاصل ۶۱،۸۰۰×۹درصد نرخ مالیات بررزش افزوده=۵،۵۶۲ ریال مالیات بر ارزش افزوده که باید پرداخت شود یا مطالبه می گردد.