پاورپوینت تجزیه تحلیل شرکت

پاورپوینت تجزیه تحلیل شرکت

شیوه های ارزیابی سهام:

۱-تجزیه و تحلیل تکنیکال (Technical Analysis)

۲-تجزیه و تحلیل بنیادی (Fundamental  Analysis)

تجزیه و تحلیل بنیادی تحلیلی است که با استفاده از :

۱-اطلاعات موجود در صورت های مالی

۲-گزارش مربوط به صنعت و عوامل اقتصادی

۳-چشم اندازهای فعالیت شرکت

                 ارزش واقعی (ذاتی) و ارزش بازار سهم را تعیین می کند.

در تحلیل بنیادی سه بخش به صورت پایه ای و اساسی مورد تحلیل و بررسی قرار می گیرند :

تحلیل اقتصاد و بازار :

زمان مناسب برای سرمایه گذاری در سهام شرکتها  (زمان رکودها و رونق ها در بازار ).

تحلیل صنایع  :

بررسی صنایعی که فرصت های مناسبی در آینده برای آنها وجود دارد .

تحلیل شرکت :

تحلیل  درآمدها  و سود آوری و افزایش قیمت سهام شرکت تجزیه و تحلیل  رقابتی شرکت (نقاط ضعف و قوت – فرصت ها و تهدیدات محیطی )

 

تحلیل بنیادی شرکت  :

تحلیل بنیادی در سطح شرکت شامل تحلیل متغیرهای اصلی مالی برای تخمین ارزش ذاتی شرکت است.

متغییرهای اصلی مالی شامل :

– فروش

– حاشیه سود

– استهلاک

– نرخ مالیات

– منابع مالی

– گردش دارایی ها

تحلیل های دیگر :

– موقعیت رقابتی آن شرکت در صنعت

–  روابط کارگری

–  تغییرات تکنولوژیکی

– مدیریت

– رقابت خارجی

مدلهای محاسبه ارزش ذاتی سهم:

مدل تنزیل سود تقسیمی

مدل افزاینده درآمدها

۱- مدل تنزیل سود  (با نرخ رشدثابت)

با فرض ثابت بودن نرخ رشد سود برای یک شرکت می توان مدل  تنزیل سود تقسیمی

را برای مدل رشد ثابت مورد استفاده قرار داد .

۲-مدل افزاینده درآمدها:(Earnings Multiplier Model)

برای تخمین بلند مدت ارزش ذاتی سهم

 برای دانلود پاورپوینت تجزیه و تحلیل شرکت روی لینک زیر کلیک کنید:

tفصل ۵تجزیه و تحلیل شرکت