گزارش توجیهی افزایش سرمایه

۱-افزایش سرمایه چیست؟

۲-انواع روش های افزایش سرمایه؟

۳-مراحل گزارش توجیهی افزایش سرمایه

 

۱-افزایش سرمایه

هرگاه شرکت برای توسعه فعالیت‌های خود به منابع مالی جدید نیاز داشته باشد، با پیشنهاد هیئت مدیره، سهامداران شرکت ، افزایش سرمایه را در جلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورد بررسی و رأی‌گیری قرار می‌دهند تا سرمایه شرکت به میزان مورد نظر افزایش یابد.

۲-انواع روش‌های افزایش سرمایه کدام است؟

الف) از محل سود انباشته و اندوخته طرح و توسعه در قالب سهام جایزه
ب) از محل آورده نقدی و مطالبات در قالب حق تقدم
ج) از محل صرف سهام

  • از محل سود انباشته و اندوخته طرح و توسعه در قالب سهام جایزه: معمولا شرکتها مقداری از سود سالیانه خود را در حساب اندوخته ذخیره می نمایند و در زمان مقتضی با انتقال موجودی این حساب به حساب سرمایه و انتشار اوراق سهام جدید، سرمایه اسمی شرکت را افزایش می دهند و سپس اوراق سهام جدید را به نسبت سهام قبلی بین سهامداران توزیع می نمایند. چون در این حالت سهامداران پولی بابت اوراق جدید پرداخت نمی نمایند، اصطلاحاً به آن افزایش سرمایه به روش جایزه می گویند.
  • از محل آورده نقدی و مطالبات در قالب حق تقدم: زمانی که شرکت اندوخته ای جهت افزایش سرمایه در اختیار ندارد و جهت ایجاد نقدینگی قصد افزایش سرمایه را داشته باشد، می تواند از این روش برای افزایش سرمایه استفاده کند(توضیح اینکه گاهی شرکتها مقداری از مبلغ افزایش سرمایه را بصورت اندوخته دارند ولی این مقدار برای افزایش موردنظر کافی نیست، در این حالت شرکت می تواند از روش اول و دوم همزمان مبلغ افزایش سرمایه را تأمین کند). در این حالت شرکت به هر سهامدار به نسبت تعداد سهام قبلی امتیازی جهت خرید سهام جدید می دهد که اصطلاحا به آن حق تقدم می گویند. پس از ثبت افزایش به این روش برگه های حق تقدم به آدرس سهامداران ارسال می گردد. سهامداران پس از دریافت برگه های حق تقدم در صورت تمایل، مبلغ اسمی سهام متعلقه (که تعداد آن در برگه حق تقدم مشخص می شود) را در مهلت مقرر به حساب شرکت واریز نموده و پس از مدتی برگه های سهام جدید به سهامداران داده می شود. در صورتی که سهامدار به هر علتی مایل نباشد از امتیاز حق تقدم خویش استفاده نماید، می تواند این امتیاز را به دیگری واگذار نماید. برای اینکار می بایست با مراجعه به کارگزاری و تکمیل فرم درخواست فروش، تقاضای فروش حق تقدم خود را بنماید. خریداران بـــــرگه های حق تقدم می بایست علاوه بر پرداخت مبلغی که بابت خرید حق تقدم به فروشنده می پردازند مبلغ اسمی تعداد حق تقدم خریداری شده را نیز به حساب شرکت واریز و به انتظار دریافت برگه های سهام بمانند. در زمانی که به هر دلیلی سهامداری از حق تقدم خود استفاده ننماید و یا به علت نداشتن آدرس پستی دقیق نزد شرکت موفق به دریافت برگه حق تقدم خود نشود، شرکت پس از فروش این برگه ها در بازار وجه آن را در حساب سهامدار نزد شرکت نگهداری می نماید.

از محل صرف سهام: در این روش با سلب حق تقدم سهامداران، سهام جدید ناشی از افزایش سرمایه به قیمت بازار مورد پذیره کلیه متقاضیان قرار می گیرد.

۳-مراحل گزارش توجیهی افزایش سرمایه:

مقدمه:

احتراما با توجه به مفاد ماده ۱۵۷ و تبصره ۲ ماده ۱۶۱ قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب اسفند ماه ۱۳۴۷، گزارش توجیهی در خصوص لزوم افزایش سرمایه ثبتی شرکت از مبلغ ۱۰۰ میلیارد ریال به ۵۰۰میلیارد ریال را باستحضار می رساند.

تاریخچه:

شرکت بستانکاردات کام در تاریخ ۰۱/۰۷/۱۳۹۵ به صـورت شـرکت ســهامی خاص تاسیــس شده و طـی شماره ۱۱۱۱۱۱ و به شناسه ملی شماره ۱۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰ دراداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی واقع در تهران به ثبت رسیده و با توجه به اینکه ۹۰ درصد سـهام شــرکت متعلــق  به شرکت دیاکو می باشد ، شرکت بستانکار جزو شرکتهای فرعی آن می باشد.مرکز اصلی شرکت در تهران، سردار جنگل شمال خ قدس واقع می‌باشد.

 

موضوع فعالیت:

موضوع فعالیت شرکت طبق ماده ۲ اساسنامه بطور خلاصه عبارت است از انجام خدمات حسابداری و مشاره مالیاتی…. .انجام فعالیتهایی که به طور مستقیم و غیرمستقیم با موضوع فعالیت شرکت مرتبط و جهت تحقق اهداف شرکت لازم و ضروری است .

روند تغییرات سرمایه:

سرمایه اولیه شرکت مبلغ ۱۰ میلیارد ریال منقسم به۱۰ میلیون سهم عادی یک هزار ریالی با نام بوده که از تاریخ تاسیس تاکنون بدون تغییر باقی مانده است.

آخربن ترکیب سهامداران، اعضای هیأت مدیره و سرمایه شرکت:

 

صاحبان سهام        تعداد سهام     درصد مالکیت        نماینده اشخاص حقوقی      سمت

 

مشخصات بازرس و حسابرس شرکت :

به موجب مصوبه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۰/۰۳/۱۳۹۴، موسسه حسابرسی ….. به عنوان حسابرس مستقل و بازرس اصلی و موسسه حسابرسی …….. به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۵ انتخاب گردیدند.

 

وضعیت مالی، عملکرد و جریانهای نقدی شرکت:

صورتهای مالی حسابرسی شده سال مالی گذشته وصورتهای مالی میاندوره­ ای منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۵ شرکت به شرح صفحات بعد می باشد.

حداقل ۲ سال باید مورد مقایسه قرار گیرد

هدف از افزایش سرمایه:

هدف گروه پترو انرژی شهر (سهامی خاص) از افزایش سرمایه، سرمایه گذاری و اجرای چهار پروژه مالی با حجم سرمایه گذاری ۵۰،۰۰۰ میلیون ریال، به شرح ذیل می باشد :                                                     جدول شماره

مبانی و مفروضات طرح:

  • دوره زمانی ۵ ساله
  • تقسیم سود هر سال معادل ۸۰ درصد سود خالص محاسبه گردیده است.
  • پرداخت سود نقدی ۱ سال پس از پایان سال مالی با توجه به مهلت قانونی محاسبه گردیده است(مهلت ۴ماهه برگزاری مجمع و ۸ ماهه پرداخت سود)
  • NPV طرح با دو فرض ۲۵% و ۳۰% محاسبه گردیده است.

صورتهای مالی با فرض تحقق افزایش سرمایه:

 

صورتهای مالی با فرض عدم تحقق افزایش سرمایه:

 

ارزیابی مالی طرح:

 

پیشنهاد هیأت مدیره:

گزارش توجیهی حاضر در اجرای مفاد تبصره ۲ ماده ۱۶۱ اصلاحیه قانون تجارت و اساسنامه شرکت به منظور توجیه افزایش سرمایه شرکت بستانکار (سهامی خاص) از مبلغ ۱۰،۰۰۰ میلیون ریال به ۵۰،۰۰۰ میلیون ریال از محل آورده نقدی سهامداران به منظور توسعه فعالیتهای شرکت تهیه شده است.

با توجه به موضوعات مطرح شده در بخش های پیشین، توجیهات ارائه شده در رابطه با سودآوری و اقتصادی بودن پیشنهاد هیئت مدیره و نظر به وضعیت فعلی شرکت، نیاز به افزایش سرمایه شرکت به عنوان یک موضوع حیاتی مطرح می باشد. لذا انتظار دارد سهامداران محترم با پیشنهاد افزایش سرمایه شرکت به شرح پیش گفته موافقت فرمایند.