تجدید ارائه صورت های مالی

🔸تجدید ارائه صورت های مالی یعنی اقلام صورت های مالی سال قبل یا سال های قبل به دلیل تغییرات در مانده اقلام یا به دلیل تغییر در طبقه بندی مجدداً ارائه شود.

🔸تجدید ارائه بستگی به ارقام مقایسه ای که در صورت های مالی می گذاریم دارد. یعنی اگر صورت مالی دو ساله باشد، سال قبل تجدید ارائه می شود اما اگر ارقام ۳ سال در صورت مالی وجود داشته باشد باید ۲ سال قبل تجدید ارائه شود.

🔸عموماً ارقام صورت های مالی سالانه که شرکت ها تهیه می کنند دو ساله است. ارقام صورت های مالی میان دوره ای همان طور که در پست ارقام صورت های مالی میان دوره ای نشان دهنده عملکرد ، قابلیت مقایسه و پیش بینی کنندگی نشان داده شده است عموماً شامل اقلام دوره مالی جاری، اقلام دوره مالی قبل و ارقام سال مالی قبل می باشد.

🔸اگر ارقام سال مالی قبل تجدید ارائه شود و اتفاق مربوط به دوره مالی گزارشگری قبل و قبل از آن باشد باید حتماً ارقام دوره مالی قبل هم تجدید ارائه شوند. برای مثال اگر در صورت های مالی میان دوره ای ۶ ماهه سال ۱۳۹۱ ارقام سال مالی قبل (۱۳۹۰) به دلیل اصلاح ثبت فروش تغییر کند اگر فروشی که اصلاح شده مربوط به ۶ ماهه اول بوده باید ارقام ۶ ماهه ۱۳۹۰ هم تجدید ارائه شود.

🔸یا اگر مالیات عملکرد سال ۱۳۸۹ که برگ تشخیص و قطعی آن واصل شده ( در سال ۱۳۹۱ ) در ارقام مقایسه ای سال ۱۳۹۰ تغییر کند چون تغییر مربوط به سال ۱۳۸۹ بوده، ارقام ۶ ماهه ۱۳۹۰ نیز باید تجدید ارائه شود.

🔸توجه داشته باشید که تجدید ارائه در ارقام مقایسه ای صورت های مالی سال یا دوره جاری انجام می پذیرد نه در صورت های مالی همان دوره. چون عموماً صورت های مالی همان دوره حسابرسی شده و پرونده آن ها بسته شده است.

🔸به تعبیری می توان گفت وجود تعدیلات سنواتی و تجدید ارائه در صورت های مالی به جز مواردی مثل مالیات عملکرد و … که عموماً ذخیره مالیات در نظر گرفته شده شرکت با مالیات عملکرد نهایی قطعی تطبیق ندارد و در همه شرکت ها چنین موضوعی طبیعی است، نشان از وجود اشتباه یا تغییر روش اساسی که آثار مالی با اهمیتی داشته است، می باشد.

📍تجدید ارائه به دو قسمت تقسیم می گردد.
۱٫ تجدید طبقه بندی اقلام صورت های مالی
۲٫ تجدید ارائه و تغییر ارقام صورت های مالی سال قبل

🔸تجدید طبقه بندی اقلام صورت های مالی بدون هیچ گونه ثبتی با اصلاح تغییر طبقه بندی اقلام صورت های مالی در سال قبل یا سال های قبل ارائه می شود.

🔸تجدید ارائه یا تغییر ارقام صورت های مالی سال قبل به دلیل ثبت تعدیلات سنواتی در سال جاری و تغییر سود و زیان انباشته انجام می شود. یعنی ارقام سال قبل یا دوره قبل تغییر خواهند کرد.