جزوه کامل حسابداری پیمانکاری

طرح درس حسابداری پیمانکاری

 

صنعت پیمانکاری متنوع و متعدد می باشد. بحث ما راجع به قراردادهای بلند مدت پیمانکاری از نوع ساخت و ساز می باشد. ( پیمانکاری حمل و نقل را دربر نمی گیرد)

 

 • ارکان اصلی پیمانکاری ( سه رکن )

کارفرما Employer  

پیمانکار Contractor

قرارداد Contract  

 

 • کارفرما: شخصی حقیقی/ حقوقی که اجرای عملیات معینی را به پیمانکار واگذار می کند.
 • پیمانکار: شخصی حقیقی/ حقوقی که مسئولیت اجرای کامل عملیات موضوع پیمان را تا تکمیل نهایی آن بعهده می­گیرد.
 • قرارداد: رابطه ای حقوقی بین پیمانکار و کارفرماست که منشأ تعهد و التزام برای طرفین است.

 

انواع قراردادهای متداول پیمانکاری:

 • قرارداد براساس واحد بها
 • قرارداد مقطوع Fixed price contract  
 • قرارداد امانی Cost plus contract  
 • قرارداد براساس مواد و دستمزد
 • قرارداد مدیریت اجرا

 

مراحل اجرای طرح :

          مرحله اول: مطالعات مقدماتی طرح

 • مطالعات شناسائی طرح
 • تهیه طرح مقدماتی

مرحله دوم: مطالعات تفصیلی طرح

 • تهیه نقشه های تفصیلی
 • تهیه اسناد و مدارک مناقصه

مرحله سوم: اجرای طرح

 • ارجاع کار به پیمانکار
 • انعقاد قرارداد پیمانکاری
 • عملیات اجرائی
 • تنظیم و پرداخت صورت وضعیت ها
 • تحویل موقت
 • تحویل قطعی

مرحله اول: مطالعات مقدماتی طرح:

الف) مطالعات شناسائی طرح

بررسی مربوط به تعیین هدف طرح، شناخت اجزای تشکیل دهندۀ داده ها و ستاده ها همچنین امکانات فنی و اجرایی طرح با توجه به نوع مصالح ساختمانی، ماشین آلات و تجهیزات، نیروی انسانی، سایر امکانات و محدودیت ها و بالاخره حجم سرمایه گذاری ( ریالی و ارزی )، طول مدت اجرای طرح، تشخیص و بررسی اجمالی و توجیه فنی، اقتصادی و زیست محیطی ( امکان سنجی اولیه) طرح است.

حاصل این امکانات موجب پذیرش / رد طرح می شود.

برای خواندن ادامه مطلب روی لینک زیر کلیک کنید:

کامل پیمانکاری