حصار ریسک یا Hedge

به سرمایه گذاری ای گویند که باعث کاهش ریسک پرتفو سرمایه گذاری می شود. در شرایط عادی، این حصار شامل سرمایه گذاری می باشد که قیمت آن در جهت عکس سرمایه گذاری اولیه حرکت می کند. برای مثال سرمایه گذار می تواند با تنظیم قرارداد آتی، سهام خود را به قیمتی مشخص در آینده به فروش رساند. در این صورت نوسانات بازار تاثیری بر قیمت سهام شخص نخواهد داشت و سرمایه گذار این سهام را در زمان آتی با قیمتی مشخص به فروش رسانده است. کانال حساب و کتاب.

البته حصار تنها محدود به فروش در قیمتی مشخص از طریق قرارداد آتی نیست. سرمایه گذار همچنان می تواند با ورود به دو بازار که معمولا در جهت عکس یکدیگر حرکت می کنند ریسک سرمایه گذاری خود را کاهش دهد. برای مثال سرمایه گذار با خرید دلار آمریکا در بازار فارکس و از طرفی خرید طلا می تواند ریسک پرتفو خود را کاهش دهد. (بطور تاریخی، قیمت دلار آمریکا و طلا معمولا در عکس یکدیگر حرکت کرده اند).