نمونه متن اعتراض به برگ تشخیص مالیاتی

برای تحریر متن اعتراض در فرم مخصوص اعتراض رعایت نکات زیر پیشنهاد می شود:

متن مورد نظر باید خلاصه و موجز باشد و از پرداختن به جزئیات صرف نظر شود.
ترجیحاً چکیده ای از لایحه دفاعیه که برای دفاع مد نظر دارید را در قسمت مربوطه بنویسید.
از بکار بردن الفاظ و عبارات محاوره ای و سخیف اجتناب کنید.هرگز به کارمندان سازمان امور مالیاتی در دفاعیات و متن اعتراض توهین ننمایید.متن برگ اعتراض می بایست با توجه به نوع مشکل و مسأله بوجود آمده، تحریر گردد.

نمونه متن ( تعدیل مبلغ مالیات )

به نام خدا

ریاست محترم امور مالیاتی …………
احتراماً در خصوص مبلغ مندرج در برگ تشخیص مالیات اعتراض داشته وبه دلایل ذیل، درخواست تعدیل آن را دارم.

با تشکر

امضاء

نمونه متن ( ناعادلانه بودن مبلغ مالیات )

به نام خدا

ریاست محترم امور مالیاتی …………
احتراماً با توجه به ناعادلانه بودن مبلغ مالیات با توجه به رکود شدید حاکم بر بازار و … ، درخواست تعدیل کلی آن را دارم.

با تشکر

امضاء

نمونه متن ( تشابه اسمی )

به نام خدا

ریاست محترم امور مالیاتی …………
احتراماًبه عرض می رساند با توجه به تشابه اسمی شرکت / شخص / فروشگاه …………. با واحد صنفی / شرکت …………. اینجانب، درخواست رفع تعرض مالیاتی را دارم.

با تشکر

امضاء

بسمه تعالی

سازمان محترم امورمالیاتی شهرستان …
با سلام واحترام
خواهشمند است وفق مقررات آن سازمان درخصوص مقایرات وگزارشات ارسالی ازآن سازمان محترم دستور فرمائید علت وچگونگی محاسبه/ مبلغ مالیات واصله مربوط به این شرکت/اداره اقدام لازم مبذول گردد.

قبلاً از همکاری شما کمال امتنان وتشکر را دارم.
با احترام