نمونه نامه عدم فعالیت برای اداره دارایی

اگر شرکتی در سال مالی گذشته هیچگونه فعالیتی ننموده باشد می تواند به دارایی عدم فعالیت شرکت را اعلام نماید .

جهت اعلام عدم فعالیت شرکت و معافیت مالیاتی به نکات زیر توجه فرمایید :

۱عدم فعالیت شرکت ناظر به گذشته می باشد و نمی توان نسبت به آینده یا سال مالی بعد اعلام عدم فعالیت نمود .

 

۲جهت اعلام عدم فعالیت باید تشکیل پرونده دارایی نمود و بدون تشکیل پرونده عدم فعالیت معنایی ندارد .

 

۳عدم فعالیت شرکت حتما باید در مهلت قانونی یعنی ۴ ماه اول سال مالی بعد اعلام گردد و اگر خارج از مهلت مقرر باشد شرکت مشمول جریمه مالیاتی خواهد شد .

 

۴جهت عدم فعالیت شرکت تسلیم دفاتر مالی و اظهارنامه عدم فعالیت ضروری است ، پس هر سال دفاتر مالی شرکت را در مهلت مقرر تهیه نمایید .

 

۵برای مثال عدم فعالیت سال ۸۹ ( اول فروردین تا آخر اسفند ۸۹) تا ۳۱ تیر ماه ۹۰ و با تسلیم دفاتر مالی و اظهارنامه مالیاتی عدم فعالیت شرکت صورت می پذیرد .

 

۶- برای هر سال می بایست عدم فعالیت شرکت را اعلام نمود .

   بسمه تعالی

ریاست محترم حوزه مالیاتی…

با سلام

احتراماً بدینوسیله اعلام میدارد شرکت_________ به شماره ثبت                از تاریخ                 هیچ گونه فعالیت اقتصادی نداشته و عدم فعالیت خود را اعلام میدارد لذا خواهشمند است دستورات مقتضی صادر فرمایید.

قبلاً از همکاری آن اداره محترم سپاسگزارم

دانلود نمونه نامه عدم فعالیت

نامه عدم فعالیت