کدینگ حسابداری چیست؟

معمولا حسابداران برای ثبت رویدادهای مالی،احتیاج به دسته بندی حساب ها در سیستم مالی خود دارند.این دسته بندی ها عموما یک دسته بندی درختی است که شامل لایه و کدهای سر شاخه و زیر شاخه می باشد.به این مجموعه کدینگ حسابداری می گویند.

طراحی کدینگ با توجه به نوع شرکت و ماهیت کار با یکدیگر متفاوت است و ما باید بدانیم برای گرفتن گزارشات متفاوت از سیستم لازم است که بهترین کدینگ را طبق ماهیت شغل انتخاب کنیم که در آینده دچار مشکل نشویم پس قبل از انجام هر عملیاتی در سیستم حسابداری باید به سراغ کسانی برای این کار بروید که توانایی این کار رو داشته باشندو
در بسیاری از شرکت ها کاربران به علت عدم توجه به این معقوله نمی توانند از سیستم مالی خود به نحو مناسابی گزارش گیری و استفاده نمایند و در بسیاری از مواقع به همین علت نرم افزارهای متفاوت متهم به عدم توانایی شده اند پس برای جلوگیری از هدر رفت پول و زمان و استفاده به بهترین نحو از سیستم مالی خودتان باید توجه ویژه ای به این امر داشته باشید و از افراد توانمند و خبره در این کار کمک بگیرید.

coding