۲۰ اقدام  مهم قبل از ارسال اظهارنامه مالیات عملکرد

🔸ثبت حسابداری آخرین تغییرات سرمایه
🔸به روز بودن مصوبه اندوخته قانونی و احتیاطی هیات مدیره
🔸 آنالیز کامل حجم فروش اینکه آیا واقعا بهای تمام شده و کسر از فروش با درصد سود قابل توجیه است
🔸جداسازی سود بانکی که معاف از مالیات است از سایر درآمدها
🔸تخصیص کامل سود و ایجاد ذخیره مالیات
🔸تهیه گردش مواد اولیه و کالا و قیمت تمام شده شامل؛ موجودی ها از ابتدای دوره + خرید و تولید – فروش تا پایان دوره
🔸تطبیق کامل لیست بیمه با هزینه ثبت شده در سرفصل حقوق
🔸ثبت اصلاحی مالیاتهای جامانده مانند تکلیفی و اجاره و ….
🔸کنترل  کامل جدول استهلاک و محاسبات مربوط به آن طبق ارزش دفتری

🔸تطبیق ۴ دوره مالیات و عوارض ارزش افزوده با کدینگ سیستم حسابداری
🔸کنترل پایش ارزش افزوده ( تهاتر و تعیین تکلیف در پایان هر دوره )
🔸کنترل تمامی قبض های مالیاتی پرداختی در طول سال مالی جهت کسر از میزان مالیات محاسبه شده
🔸کنترل اظهارنامه دوم که منظور گزارش صورت معاملات خرید و فروش فصلی است چون در هر دوره مجدد اظهار میگردد
🔸گرفتن تاییدیه از بدهکاران
🔸گرفتن تاییدیه از بستانکاران
🔸کنترل مانده های بستانکار بانک و صندوق
🔸برطرف کردن مغایرت نرم افزارحسابداری با صورتهای مالی اساسی
🔸آماده سازی تقدم و تاخرها در تاریخ اسناد و ثبت ها
🔸کنترل گردش های منفی کالا
🔸کنترل جمع تراز حسابها کسر از حسابهای موقت با ترازنامه تعدیل شده؛