قانون و شرایط استفاده از بیمه بیکاری در زمان انفصال از کار

قانون و شرایط استفاده از بیمه بیکاری در زمان انفصال از کار

چطور می توان از مزایای بیمه بیکاری استفاده کرد:

🔶🔷بیمه بیکاری در یک نگاه به طور خلاصه

✔️ مدت پرداخت بیمه بیکاری برای متاهلین و متکلفین تا ۵۰ ماه و برای مجردین تا ۳۶ ماه است

✔️میزان پرداخت بیمه بیکاری معادل ۵۵درصد حقوق تعیین شده و با توجه به میزان افراد تحت تکفل و عائله حداکثر تا ۸۰ درصد حقوق هنگام اشتغال است

✔️شرط برقراری مقرری بیمه بیکاری داشتن حداقل ۶ ماه سابقه پرداخت حق بیمه است

✔️شرط دیگر؛  از دست دادن شغل بدون اراده و اختیار بوده بنابراین بیکاری از طریق استعفا و ترک کار مشمول دریافت این مقرری نمیشود

✔️بیمه شدگان بیکار بالای ۵۵ سال سن با حداقل ۱۰ سال سابقه پرداخت حق بیمه تا رسیدن به سن بازنشستگی(۶۰سال) مقرری بیمه بیکاری دریافت میکنند

Capture
برای دانلود قانون در مورد بیمه بیکاری روی لینک زیر کلیک کنید:

قانون بیمه بیکاری