آرشیو ماهیانه : شهریور ۱۳۹۴

نگاهی اجمالی در  استفاده از فونتها در نامه های اداری و اصطلاحات رایج در مکاتبات اداری

نگاهی اجمالی در استفاده از فونتها در نامه های اداری و اصطلاحات رایج در مکاتبات اداری

فونت های Times New Roman, Arial, Tahoma, Homa، فونت های فارسی نیستن و فونتهای جهانی هستن. که تمام زبان ها رو شناسایی می کنن. و برای تایپ نامه اداری بهتره که از فونت فارسی BCompset استفاده کنید که پیوست شده است. و در ضمن فونت اداری همیشه ۱۴ است و کوچکتر یا بزرگتر مناسب نیست. در مورد سایز برگه هم اگر مطالب در برگ A5 جا می شوند زیباتر آن است که در A5 تایپ شوند مگر اینکه حجم نوشته ها زیاد باشد.
برای نوشتن نامه نیازی نیست از تکس باکس استفاده کنید. به صورت عادی بنویسید.

اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم ۹۴/۰۵/۰۷

اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم ۹۴/۰۵/۰۷

ماده واحده-قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۰۳ با اصلاحات بعدی آن به شرح بندهای زیر اصلاح می شود متن زیر به عنوان بند ۴ به ماده ۲ قانون الحاق و تبصره ۳ ماده مذکور حذف
اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم ۹۴/۰۵/۰۷

لایحه یک‌فوریتی اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم در ۱۷/ ۱/ ۱۳۹۴ از سوی مجلس شورای اسلامی به شورای نگهبان ارسال شده که شورای نگهبان، اکثر موارد را تایید و چند ایراد را وارد دانسته و سپس در ۷/ ۲/ ۱۳۹۴ به مجلس شورای اسلامی جهت اصلاح موارد ایرادی، ارسال شده است. اهم موارد اصلاحات قابل‌توجه به همراه موارد ایرادی شورای نگهبان در ذیل درج شده است:

۱) تبصره ۳ ماده ۲ حذف و متن «بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی که عهده‌دار وظایف حاکمیتی هستند با تایید مقام معظم رهبری» به‌عنوان بند ۴ به ماده ۲ اضافه شد (این بند از سوی شورای نگهبان مورد ایراد قرار گرفته است).

فیش حقوقی پرسنلی

فیش حقوقی پرسنلی

فیش حقوقی پرسنلی
هر پرداختی در شرکتها باید طبق یک صورتحساب انجام گیرد که برای پرداخت حقوق پرسنل هم از فیش حقوق ماهانه استفاده می کنند که در آن کلیه اطلاعات مربوط به حقوق هر فرد در آن درج گردیده است و به عنوان یک مدرک قانونی در اختیار فرد و هم در اختیار شرکت قرار می گیرد.و می تواند در محاکم قضایی به عنوان یک شاهد عمل کند.

صورت‌های مالی تلفیقی گروه و شرکت اصلی

وجود اطلاعات مالی شفاف یکی از الزامات اساسی کارآیی بازار سرمایه است و در قانون بازار اوراق بهادار در راستای حمایت از حقوق سرمایه‌گذاران، و با هدف ساماندهی، حفظ و توسعه بازار شفاف، منصفانه و کارآی اوراق بهادار، وظایف و اختیاراتی برای سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص تهیه و انتشار اطلاعات توسط اشخاص تحت نظارت درنظر گرفته شده است.
همچنین طبق مواد ۴۱ و ۴۲ قانون بازار اوراق بهادار (مصوب ۰۱/۰۹/۱۳۸۴)، “سازمان موظف است بورس‌ها، ناشران اوراق ‌بهادار، کارگزاران، معامله‌گران، بازارگردانان، مشاوران سرمایه‌گذاری و کلیه تشکل‌های فعال در بازار سرمایه را ملزم نماید تا براساس استانداردهای حسابداری و حسابرسی ملی کشور اطلاعات جامع فعالیت خود را انتشار دهند.” و “ناشر اوراق بهادار موظف است صورت‌های مالی را طبق مقررات قانونی، استانداردهای ‌حسابداری و گزارش‌دهی مالی و آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی که توسط سازمان ابلاغ می‌شود، تهیه نماید.”
با توجه به تغییرات بعمل آمده در استانداردهای حسابداری و در جهت بهبود افشای اطلاعات در صورت‌های مالی شرکت‌های تولیدی، سازمان بورس و اوراق بهادار در چارچوب وظایف و اختیارات قانونی خود و به منظور تامین نیازهای اطلاعاتی سرمایه‌گذاران و سایر ذینفعان، صورت‌های مالی نمونه تلفیقی گروه و شرکت اصلی برای شرکت‌های تولیدی را با همکاری کمیته فنی سازمان حسابرسی و برخی اعضای جامعه حسابداران رسمی ایران و مدیران شرکت‌های تولیدی و هلدینگ تهیه نموده و سعی شده است که صورت‌های مالی مذکور حاوی اطلاعات لازم برای کلیه ذینفعان جهت انجام ارزیابی‌های مختلف باشد.

نمونه قرارداد کار

قراردادکار با مدت محدود
این قرارداد به استناد تبصره ماده ۷ قانون کار فی مابین شرکت کاسپین آسانبرپارس به شماره ثبت:۳۱۵۴۱ ۴ به نمایندگی …………..
نشانی……………………………………………………………………………………………………………… – کدپستی………………………………. از یک طرف به
عنوان کارفرما و آقای/خانم به مشخصات ذیل که در این قرارداد کارگر نامیده میشوداز طرف دیگر با شرایط ذیل منعقد گردید که طرفین ملزم به رعایت و اجرای مفاد آن میباشد.