آرشیو ماهیانه : مرداد ۱۳۹۵

دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ دادرﺳﻰ ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻰ

دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ دادرﺳﻰ ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻰ

ﻓﺮاﻳﻨﺪ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺑﻪ اﺧﺘﻼف ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ اﺟرای ﻋﺪاﻟﺖ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻣﺆدﻳﺎن ﻣﺤﺘﺮم ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ ﻫﻤﻮاره از دغدغه های اصلی سازمان امور مالیاتی کشور بوده است.بدین سبب در ادامه تغییرات پیش گفته،تفکر بازنگری و اصلاح روش ها و سیستم هیات های حل اختلاف مالیاتی در ساختار و اجراء (که از گام های مهم و اساسی سازمان می باشد)را مورد توجه قرار داده و مجموعه ای از اصول و مقررات و رویه ها در فرآیند رسیدگی،تحت عنوان دستورالعمل دادرسی مالیاتی به زینت طبع آراسته شده است تا اجرای آن موجب تحقق هر چه بیشتر عدالت و انتظام امور و تسریع در فرآیند رسیدگی به اختلاف مالیاتی شود.

از آنجایی که تنظیم این دستورالعمل برای اولین بار در سازمان امور مالیاتی کشور صورت پذیرفته،نظرات صاحب نظران محترم موجب هر چه پربارتر شدن این مجموعه در آینده خواهد شد.لذا دفتر نظارت بر هیات های حل اختلاف مالیاتی مستقر در ستاد سازمانپذیرای نظراتارزنده عزیزان در ارائه پیشنهادات خواهد بود.

شرایط پرداخت هدیه ازدواج در قانون بیمه تامین اجتماعی

شرایط پرداخت هدیه ازدواج در قانون بیمه تامین اجتماعی

به استناد ماده ٨۵ قانون تأمین اجتماعی به بیمه شده مرد یا زن که برای اولین بار ازدواج می کنند مبلغی معادل یک ماه متوسط مزد یا حقوق با رعایت شرایط زیر پرداخت می شود:

از ابتدای سال ۹۵ ️سود ، کارمزد و جریمه ها بانکی جزو هزینه های قابل قبول قرار می گیرد

از ابتدای سال ۹۵ ️سود ، کارمزد و جریمه ها بانکی جزو هزینه های قابل قبول قرار می گیرد 🔶🔷هزینه های قابل قبول مالیاتی از ابتدای سال ۹۵ ️سود ، کارمزد و جریمه هایی که برای انجام عملیات موسسه به بانکها ، صندوق تعاون ، صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی و همچنین موسسات اعتباری […]

نکات مهم در مورد ارزش افزوده

نکات مهم در مورد ارزش افزوده آیا اموال و اقلامی که توسط شرکاء یا سهامداران به هر عنوان از شرکت برداشته شود مشمول ارزش افزوده می باشد؟ اموال و اقلامی که توسط شرکاء یا سهامداران به هر عنوان از شرکت برداشته شود چه با صدور فاکتور فروش باشد چه بدون آن ، مشمول مالیات بر […]

عدم ثبت اطلاعیه نباید باعث علی الراسی دفاتر شود

عدم ثبت اطلاعیه نباید باعث علی الراسی دفاتر شود 🔷🔶در رسیدگی سالهای ۹۳ و ۹۴ حتی اگر اطلاعیه ای ثبت نشده بود نباید تمام دفاتر علی الراس شود نظر به سوالات و ابهامات مطروحه در خصوص چگونگی برخورد و اقدام در ارتباط با اطلاعیه های واصله از سامانه دریافت اطلاعات موضوع ماده ۱۶۹ مکرر قانون […]

گروه بندی جدید مودیان صاحبان مشاغل طبق آیین نامه ابلاغی در خصوص ماده (۹۵) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم

گروه بندی جدید مودیان صاحبان مشاغل طبق آیین نامه ابلاغی در خصوص ماده (۹۵) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم

گروه بندی جدید مودیان صاحبان مشاغل طبق آیین نامه ابلاغی در خصوص ماده (۹۵) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم

گروه اول

گروه دوم

گروه سوم

بر اساس حجم فعالیت :

گروه اول:

مجموع مبلغ فروش کالاو خدمات سال قبل یا ده برابر درآمد مشمول مالیات قطعی شده (قبل از کسر معافیت ) طبق آخرین برگ مالیات قطعی (مجموع اصلی و متمم) عملکرد سال ۱۳۹۱ و به بعد که تاتاریخ پایان دی ماه سال قبل از شروع سال مالیاتی ابلاغ شده باشد ،

هرکدام بیشتر از مبلغ ۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۳۰ ریال باشد.