سیستم های اطلاعات انبار

سیستم های اطلاعات انبار
سیستم:

سازماندهی عواملی که بر یکدیگر تاثی داشته و جهت تحصیل اهداف مشترکی بر روی داده ها عملیات پردازش را در یک زمان و یا زمانهای مختلف را انجام می دهند تا ستاده مورد نظر را بدست آورند.

سرمایه فکری

سرمایه فکری

سرمایه فکری

ظهور اقتصاد جدید مبتنی بر دانش و اطلاعات، منجر به افزایش علاقه ی محققان به مطالعه در حوزه ی سرمایه ی فکری IC شده است.

این حوزه که توجه بسیاری از محققین را به خود جلب کرده است، IC را به عنوان ابزاری برای تعیین ارزش شرکت مورد استفاده قرار می دهند.در جوامع دانش محور کنونی، نقش و اهمیت بازده سرمایه فکری بکار گرفته شده در قابلیت سودآوری پایدار و مستمر شرکت ها بیش از بازده سرمایه مالی بکار گرفته شده است .

بازاریابی الکترونیکی

بازاریابی الکترونیک
چگونه یک مشتری جدید پیدا کنیم؟

(جذب مشتری) و چگونه این مشتری جدید را حفظ کنیم؟(حفظ مشتری). این‌ها سوالاتی هستند که در بازاریابی الکترونیک مطرح هستند.
بازاریابی الکترونیک همان اهداف بازاریابی سنتی را دنبال می‌کند، با این تفاوت که بازاریابی الکترونیک با به کارگیری ابزارها و روش‌های نوین فناوری جدید به دنبال نوآوری است.

مفاهیم و ملاحظات پیاده سازی ERP

مفاهیم و ملاحظات پیاده سازی ERP

مفاهیم و ملاحظات پیاده سازی ERP

Enterprise Rrsource planning

برنامه ریزی منابع سازمان
تعریف سیستم های ERP

Enterprise Resource Planning (ERP) Systems

integrate (or attempt to integrate) all data and processes of an organization into a unified system

یکپارچه سازی تمام داده ها و فرآیندهای سازمان در یک سیستم

کلید اصلی یکپارچه سازی است. Integration is the key!

دانلود پاور پوینت استانداردهای توسعه سیستمهای اطلاعات

دانلود پاور پوینت استانداردهای توسعه سیستمهای اطلاعات

سازمان ها در گذشته در محیطی زندگی می کردند که واژه های رقابت، مشتری، مشارکت و رضایت مندی برای آن ها بیگانه بود. با پیشرفت زمان، هر یک از این مفاهیم نیز رشد و توسعه یافتند. تا حدی که دیگر سازمان ها نتوانستند خود را متناسب با رشد آن ها ، پرورش دهند. به همین دلیل رو به استراتژی هایی برای توسعه سیستم های اطلاعاتی خود آوردند. زیرا تنها چیزی که باعث رشد فزاینده واژه های بالا می شد ، اطلاعات بود. اطلاعات امروزه ، همچون جریان خون برای بقای سازمان ها ، بحرانی و حیاتی است. پس باید بتوان آنرا مدیریت کرد.