استخدام نیروی کارآموز

استخدام نیروی کارآموز

استخدام نیروی کارآموز

این شرکت در راستا جذب و پرورش نیروی کار فعال برای مجموعه خود و تامن نیروی انسانی کار آزموده برای دیگر شرکتها از دانشجویان و فارغ التحصلان رشته های حسابداری ،مدیریت،اقتصاد برای دوره کارآموزی دعوت به همکاری می نماید.