آگهی آزمون کارشناسان رسمی قوه قضاییه سال ۱۳۹۶

آگهی آزمون کارشناسان رسمی قوه قضاییه سال ۱۳۹۶

آگهی آزمون کارشناسان رسمی قوه قضاییه سال ۱۳۹۶ مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلاء و کارشناسان قوه قضائیه ، ‌از بین واجدین شرایط مندرج در این آگهی نسبت به جذب متقاضیان اخذ پروانه کارشناس رسمی از طریق آزمون اقدام به عمل می آورد.

سیستم های اطلاعات انبار

سیستم های اطلاعات انبار
سیستم:

سازماندهی عواملی که بر یکدیگر تاثی داشته و جهت تحصیل اهداف مشترکی بر روی داده ها عملیات پردازش را در یک زمان و یا زمانهای مختلف را انجام می دهند تا ستاده مورد نظر را بدست آورند.

بازاریابی الکترونیکی

بازاریابی الکترونیک
چگونه یک مشتری جدید پیدا کنیم؟

(جذب مشتری) و چگونه این مشتری جدید را حفظ کنیم؟(حفظ مشتری). این‌ها سوالاتی هستند که در بازاریابی الکترونیک مطرح هستند.
بازاریابی الکترونیک همان اهداف بازاریابی سنتی را دنبال می‌کند، با این تفاوت که بازاریابی الکترونیک با به کارگیری ابزارها و روش‌های نوین فناوری جدید به دنبال نوآوری است.

دانلود پاورپوینت ارزیابی عملکرد

دانلود پاورپوینت ارزیابی عملکرد

تجربه سازمانهای موفق نشان می دهد:

.۱تعیین اهداف استراتژیک عملکرد

.۲سنجش و ارزیابی عملکرد

.۳جمع آوری و آنالیز داده های عملکرد

.۴بکارگیری و استفاده از داده های عملکردی در جهت بهبود عملکرد سازمان

.۵و استفاده از روشهای سیستماتیک

شرایط قطعی شدن مالیات

شرایط قطعی شدن مالیات
قطعی شدن مالیات در یکی از شرایط ذیل تحقق می یابد:

🔸قبول و تمکین مالیات مندرج در برگ تشخیص مالیات و یا پرداخت آن به وسیله مؤدی مالیاتی و یا عدم اعتراض مؤدی به برگ تشخیص مالیات ظرف مدت سی روز از ابلاغ به وی (ماده ۲۳۹ ق.م.م)

نحوه محاسبه ارزش افزوده گروههایی از مشمولین بند ب نظام مالیات بر ارزش افزوده

نحوه محاسبه ارزش افزوده گروههایی از مشمولین بند ب نظام مالیات بر ارزش افزوده

در بند “ز” تبصره ۶ قانون بودجه به سازمان امور مالیاتی اجازه داده شده است برای برخی گروه هایی از مودیان مالیات برارزش افزوده ، خارج از چهار چوب قانون موقت مالیات بر ارزش افزوده فعلی ، ضریبی را تعیین که منعکس کننده سود یا ارزش افزوده ایجاد شده است و سپس حاصل در نرخ مالیات بر ارزش افزوده سالانه(۹درصد) ضرب و مالیات بر ارزش افزوده مطالبه میگردد.