مراحل و شرایط تشکیل پرونده مالیاتی در نظام مالیاتی و مالیات بر ارزش افزوده

مراحل و شرایط تشکیل پرونده مالیاتی در نظام مالیاتی و مالیات بر ارزش افزوده هر شخصیت حقوقی (شرکت) باید پس از تأسیس برای تشکیل پرونده مالیاتی در واحد مالیاتی، اقدام کند.
طبق مقررات مربوطه، شرکت تا ۲ ماه پس از تأسیس مکلف به تشکیل پرونده دارایی و پرداخت حق التمبر (مالیات) سرمایه می باشد.

همه چیز درباره اظهارنامه مالیاتی جدید سال ۹۵

همه چیز درباره اظهارنامه مالیاتی جدید سال ۹۵

جهت ثبت اظهارنامه عملکرد اشخاص حقوقی، مودی پس از وارد نمودن نام کاربری ، رمزعبور و کد رهگیری سامانه ثبت نام، قادر به بارگزاری اطلاعات هویتی خود در اظهارنامه می باشد.

استهلاک دارایی ثابت

استهلاک دارایی ثابت

مفهوم استهلاک در استاندارد شماره ۱۱: تخصیص سیستماتیک مبلغ استهلاک پذیر یک دارایی طی عمر مفید آن

مبلغ استهلاک هر دوره باید در صورت سود و زیان منعکس شود مگر اینکه در مبلغ دفتری دارایی دیگری منعکس گردد.

استهلاک دارایی تا زمانی شناسایی می شود که ارزش باقیمانده از مبلغ دفتری کمتر باشد.