نکات مهم در رسیدگی به پرونده مالیاتی شعب و نمایندگی های شرکتهای خارجی در ایران

نکات مهم در رسیدگی به پرونده مالیاتی شعب و نمایندگی های شرکتهای خارجی در ایران به منظور ایجاد وحدت رویه در رسیدگی به پرونده های مالیاتی شعب و نمایندگی شرکتهای خارجی در ایران مقتضی است مأموران مالیاتی در رسیدگی های خود به این پرونده ها موارد ذیل را مورد توجه قرار دهند

نحوه رسیدگی به مالیاتهای نمایندگی و شعب شرکتهای خارجی که در ایران به امور بازاریابی و … اشتغال دارند

نحوه رسیدگی به مالیاتهای نمایندگی و شعب شرکتهای خارجی که در ایران به امور بازاریابی و … اشتغال دارند به قرار اطلاع برخی از حوزه های مالیاتی با سوء استنباط از رأی شماره ۱۶۵۳/۴/۳۰ مورخ ۷/۲/۱۳۷۲ هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی درخصوص فعالیتها و درآمدهای شعب و نمایندگیهای شرکتهای خارجی که در ایران به امور بازاریابی و جمع آوری اطلاعات اقتصادی و فنی و خدمات بعد از فروش اشتغال دارند , آنطور که لازم و شایسته است , تحقیق و رسیدگی نمی کنند و هر ساله با تنظیم گزارشی مبنی بر اینکه شعبه یا نمایندگی شرکت خارجی در سال مورد رسیدگی فعالیتی نداشته و هزینه های آن نیز توسط شرکت مادر تأمین شده است , وظایف قانونی خود را خاتمه یافته تلقی و یا صرفاً دریافتی های جزئی از مرکز بابت تأمین مخارج ریالی شعبه در ایران را مدنظر قرار داده با کسر مخارج از آن و یا اعمال ضریب به آن , درآمد مشمول مالیات ناچیزی تعیین و ابلاغ مینمایند.

قراردادهای اجاره املاکی که بصورت ارزی میباشد

قراردادهای اجاره املاکی که بصورت ارزی میباشد بازگشت به گزارش شماره ۴۸/۲۱۸۱۲/۱۲۴ مورخ ۱/۱۱/۷۶ متذکر می گردد : مطالبه مالیات از مبنای مال الاجاره ارزی مندرج در قراردادهای عادی و به ویژه تسعیر نرخ ارز بدون توجه به ضوابط قانونی خلاف مقررات می باشد و بطورکلی در مواردیکه سند رسمی اجاره ارائه نشود و یا بدست نیاید ممیز مالیاتی مربوط باید وفق مقررات ماده ۵۴ قانون مالیاتهای مستقیم میزان اجاره بهای ملک مورد اجاره را بر اساس املاک مشابه تقویم و براساس آن اقدام نماید . مقتضی موضوع را به مامورین مربوط ابلاغ نمایند . بدیهی است منبعد با متخلفین برابر قانون رفتار خواهد شد .

مباحث مهم در قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران

مباحث مهم در قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران

مباحث مهم در قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران
موارد اصلی بازار سرمایه

۱-ارکانهای بازار سرمایه

۲-تعریف شورای عالی بورس

۳-اعضا شورای عالی بورس چه کسانی هستند نام ببرید

۴-تعریف سازمان بورس اوراق بهادار

۵- عضو هیت مدیره سازمان بورس را نام ببرید

۶-انواع بورس را نام ببرید

۷-تعریف بورس انرژی

۸-جرایم مجازاتهای بازار سرمایه را نام ببرید

۹-مهمترین قوانین تصویب شده در حوضه بازار سرمایه

۱-ارکانهای بازار سرمایه:

۱٫شورای عالی بورس

۲٫سازمان بورس اوراق بهادار

۲-شورای عالی بورس:

این شورا بالاترین رکن بازار اوراق بهادار است که تصویب سیاست‌ کلان و خط مشی بازار در قالب سیاست‌های کلی نظام و قوانین و مقررات مربوط و همچنین اتخاذ تدابیر لازم برای ساماندهی و توسعه بازار اوراق بهادار و اعمال نظارت عالیه بر اجرای قانون بازار اوراق بهادار از مهمترین وظایف آن است.

اعضای شورای عالی بورس و اوراق بهادار عبارتند از:

۱)وزیر امور اقتصادی و دارایی که ریاست شورا را نیز بر عهده دارد؛

۲) وزیر بازرگانی؛

۴) رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی‌ ایران؛

۵) روسای اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و اتاق تعاون؛

۶) رییس سازمان بورس و اوراق بهادار که به عنوان دبیر شورا و سخنگوی سازمان نیز انجام وظیفه خواهد کرد؛

۷) دادستان کل کشور یا معاون وی؛

۸) یک نفر نماینده از طرف کانون‌ها؛

۹) سه نفر خبره مالی منحصراً از بخش خصوصی با مشورت تشکل‌های حرفه‌ای بازار اوراق بهادار به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیات وزیران؛ و

۱۰) یک نفر خبره منحصراً از بخش خصوصی به پیشنهاد وزیر ذی‌ربط و تصویب هیات وزیران برای هر بورس کالایی.