اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم ۹۴/۰۵/۰۷

اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم ۹۴/۰۵/۰۷

ماده واحده-قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۰۳ با اصلاحات بعدی آن به شرح بندهای زیر اصلاح می شود متن زیر به عنوان بند ۴ به ماده ۲ قانون الحاق و تبصره ۳ ماده مذکور حذف
اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم ۹۴/۰۵/۰۷

لایحه یک‌فوریتی اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم در ۱۷/ ۱/ ۱۳۹۴ از سوی مجلس شورای اسلامی به شورای نگهبان ارسال شده که شورای نگهبان، اکثر موارد را تایید و چند ایراد را وارد دانسته و سپس در ۷/ ۲/ ۱۳۹۴ به مجلس شورای اسلامی جهت اصلاح موارد ایرادی، ارسال شده است. اهم موارد اصلاحات قابل‌توجه به همراه موارد ایرادی شورای نگهبان در ذیل درج شده است:

۱) تبصره ۳ ماده ۲ حذف و متن «بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی که عهده‌دار وظایف حاکمیتی هستند با تایید مقام معظم رهبری» به‌عنوان بند ۴ به ماده ۲ اضافه شد (این بند از سوی شورای نگهبان مورد ایراد قرار گرفته است).

طبق ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد کلیه مالیاتها بر درآمد و دارایی معاف است(درآمد-تکلیفی-اجاره-حقوق)

ماده ۱۳ – اشخاص حقیقی و حقوقی که در منطقه به انواع فعالیتهای اقتصادی اشتغال دارند، نسبت به هر نوع فعالیت اقتصادی در منطقه آزاد از تاریخ بهره برداری مندرج در مجوز به مدت پانزده سال از پرداخت مالیات بر درآمد و دارایی موضوع قانون مالیاتهای مستقیم معاف خواهند بود و پس از انقضا پانزده سال تابع مقررات مالیاتی خواهند بود که با پیشنهاد هیات وزیران به تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید. ط

نرخ مالیات بر ارزش افزوده سال ۹۴

نرخ مالیات بر ارزش افزوده در سال ۱۳۹۴ نه درصد (۹%) اعلام گردید.(۱۳۹۳/۱۲/۲۷)
مطابق تبصره ۲ ماده ۱۱۷ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران “دولت مکلف است با اجرای کامل قانون مالیات بر ارزش افزوده نرخ این مالیات را از سال اول برنامه سالیانه یک واحد درصد (۱%) اضافه نماید.”

همچنین براساس ماده (۳۷) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب۱۳۹۳/۱۲/۰۴ “علاوه بر افزایش قانونی نرخ مالیات بر ارزش افزوده، صرفاً یک واحد درصد در هر سال به عنوان مالیات سلامت به نرخ مالیات بر ارزش افزوده سهم دولت اضافه و همزمان با دریافت، مستقیماً به ردیف درآمدی که برای این منظور در قوانین بودجه سنواتی پیش بینی می شود، واریز می گردد”.