مراحل انجام ثبت نام برای پلمپ دفاتر تجاری برای سال ۹۷

مراحل انجام ثبت نام برای پلمپ دفاتر تجاری برای سال ۹۷

مراحل انجام ثبت نام برای پلمپ دفاتر تجاری برای سال ۹۷ در ابتدا وارد سایت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به آدرس http://irsherkat.ssaa.ir شده و اطلاعات کلی که مربوط به شروع سال مالی که دفتر برای آن سال تهیه می شود و شماره موبایل و شماره ثابت را کامل کرده و وارد مرحله بعد می شوید