نمونه سوالات وصایای امام استاد مهدی فاتحی رودهن

۱-امام خمینی

۲-روحانیت و روحانی نماها در ایران

۳-حدیث ثقلین

۴-قرآن

۵-اهل بیت

۶-فرقه های اهل سنت

۷-وهابیت

۸-فرقه های شیعه

۹-دلایل وحدت بین شیعه و سنی

۱۰-آمریکا و ایران

۱۱-زنان در انقلاب اسلامی

۱۲-فقه سنتی و پویا

۱۳-احکام اولیه و ثانویه

۱۴-عزاداری امام حسین

۱۵-اسلام هراسی

نمونه سوال ریسک و بازده

نمونه سوال ریسک و بازده

نمونه سوال ریسک و بازده
توضیح کلی ریسک و بازده

هنگامى‌که جریان‌هاى نقدى طرح‌هاى مختلف سرمایه‌گذارى مشخص باشد براى ارزیابى مطلوبیت طرح‌هاى موردنظر از ارزش فعلى خالص استفاده مى‌کنند؛ اما زمانى‌که جریان‌هاى نقدى به‌طور قطع و یقین مشخص نباشد یعنى در وضعیت مطمئن نباشیم، علاوه بر محاسبه سود یا بازده باید از معیار دیگرى نیز براى محاسبه ریسک استفاده کنیم. بنابراین مطلوب بودن طرح سرمایه‌گذارى (در وضعیت نامطمئن) باید براساس مقدار بازده و ریسک آن ارزیابى شود.

زمانى وضعیت نامطمئن است که مقدار جریان‌هاى نقدى آینده به‌طور یقینى مشخص نباشد. اگر درجه احتمال هریک از جریان‌هاى نقدى ممکن طرح مشخص باشد، مى‌توان ریسک آن طرح را در وضعیت نامطمئن محاسبه کرد. در این مبحث ریسک و عدم اطمینان با یکدیگر مترادف هستند.

فاکتور فروش رسمی طبق فرمت اداره دارایی

فاکتور فروش رسمی طبق فرمت اداره دارایی
فاکتور فروش رسمی

نظر به اینکه دراجرای مواد ۱۶۹ و ۱۶۹ مکررقانون مالیاتهای مستقیم و دستورالعمل های شماره ۲۴۴۶۸/۲۰۰/ص مورخ ۲۷/۱۰/۱۳۹۰ و شماره ۳۹۵۴/۲۰۰ مورخ ۰۷/۰۳/۱۳۹۲ ماده ۱۶۹ مکرر مذکور کلیه اشخاص حقوقی و حقیقی موضوع بندهای “الف” و “ب” ماده ۹۵ قانون یاد شده مکلف به صدور صورتحساب وفق نمونه اعلام شده می باشند، بدینوسیله به اطلاع می رساند:

مدل های محاسبه میزان نقدینگی

مدل های محاسبه میزان نقدینگی

مدل های محاسبه میزان نقدینگی
مدیریت نقدینگی

اهداف مدیریت نقدینگی

اهمیت جریان های نقدی

حساسیت جریان نقدی وجه نقد

روشهای تعیین حد یا دامنه مطلوب وجه نقد

تعیین مانده مطلوب وجوه نقد

مدل های تعیین حد یا دامنه مطلوب وجه نقد

سرمایه گذاری وجوه نقد مازاد:

مدیریت دریافت ها و پرداخته های وجوه نقد

به توانایی تبدیل سریع و آسان یک دارایی به وجه نقد ، بدون کاهش زیاد قیمت ، را مدیریت نقدینگی می گویند . معمولا از بین اقلام دارایی های جاری ، وجوه نقد و اوراق بهادار قابل معامله کوتاه مدت به عنوان دارایی های نقدی تلقی می شوند .

مدیریت وجوه نقد فرآیندی است که شرکت را در استفاده بهینه از وجه نقد کمک می کند. ونهرن در تعریف مدیریت وجه نقد می گوید « مدیریت وجه نقد عبارت است از اداره وجوه شرکت در جهت حداکثر کردن قابلیت دسترسی به آن و حداکثر کردن قابلیت دسترسی به آن و حداکثر کردن درآمد بهره وجوه بلا استفاده.

وجه نقد شامل اسکناس ، سپرده های حساب جاری و چکهای سپرده نشده می باشد.

اوراق بهادار قابل معامله کوتاه مدت – مانند اسناد خزانه و توافقنامه بازخرید- غالبا به عنوان معادل های نقدی تلقی می شوند.

مباحث مهم در قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران

مباحث مهم در قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران

مباحث مهم در قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران
موارد اصلی بازار سرمایه

۱-ارکانهای بازار سرمایه

۲-تعریف شورای عالی بورس

۳-اعضا شورای عالی بورس چه کسانی هستند نام ببرید

۴-تعریف سازمان بورس اوراق بهادار

۵- عضو هیت مدیره سازمان بورس را نام ببرید

۶-انواع بورس را نام ببرید

۷-تعریف بورس انرژی

۸-جرایم مجازاتهای بازار سرمایه را نام ببرید

۹-مهمترین قوانین تصویب شده در حوضه بازار سرمایه

۱-ارکانهای بازار سرمایه:

۱٫شورای عالی بورس

۲٫سازمان بورس اوراق بهادار

۲-شورای عالی بورس:

این شورا بالاترین رکن بازار اوراق بهادار است که تصویب سیاست‌ کلان و خط مشی بازار در قالب سیاست‌های کلی نظام و قوانین و مقررات مربوط و همچنین اتخاذ تدابیر لازم برای ساماندهی و توسعه بازار اوراق بهادار و اعمال نظارت عالیه بر اجرای قانون بازار اوراق بهادار از مهمترین وظایف آن است.

اعضای شورای عالی بورس و اوراق بهادار عبارتند از:

۱)وزیر امور اقتصادی و دارایی که ریاست شورا را نیز بر عهده دارد؛

۲) وزیر بازرگانی؛

۴) رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی‌ ایران؛

۵) روسای اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و اتاق تعاون؛

۶) رییس سازمان بورس و اوراق بهادار که به عنوان دبیر شورا و سخنگوی سازمان نیز انجام وظیفه خواهد کرد؛

۷) دادستان کل کشور یا معاون وی؛

۸) یک نفر نماینده از طرف کانون‌ها؛

۹) سه نفر خبره مالی منحصراً از بخش خصوصی با مشورت تشکل‌های حرفه‌ای بازار اوراق بهادار به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیات وزیران؛ و

۱۰) یک نفر خبره منحصراً از بخش خصوصی به پیشنهاد وزیر ذی‌ربط و تصویب هیات وزیران برای هر بورس کالایی.

جلسه اول و دوم بررسی موارد خاص

جلسه اول و دوم بررسی موارد خاص
بررسی موارد خاص

به نام خدا
بررسی موارد خاص

رابطه بین توسعه مالی و رشد اقتصادی: در این مبحث به دنبال پاسخگویی به این سوال هستیم که چه ارتباطی بین توسعه نظام مالی و رشد اقتصادی وجود دارد،آیا رشد اقتصادی علت توسعه مالی است یا یک معلول به شمار می رود؟
درصد تغییرات GDP به صورت سالانه رشد اقتصادی را نشان می دهد؟

توسعه مالی:در دو حوزه بازار پول و سرمایه به طور جداگانه اندازه گیری می شود
جلسه اول و دوم بررسی موارد خاص
بررسی موارد خاص

به نام خدا
بررسی موارد خاص

رابطه بین توسعه مالی و رشد اقتصادی: در این مبحث به دنبال پاسخگویی به این سوال هستیم که چه ارتباطی بین توسعه نظام مالی و رشد اقتصادی وجود دارد،آیا رشد اقتصادی علت توسعه مالی است یا یک معلول به شمار می رود؟
درصد تغییرات GDP به صورت سالانه رشد اقتصادی را نشان می دهد؟

توسعه مالی:در دو حوزه بازار پول و سرمایه به طور جداگانه اندازه گیری می شود