جلسه اول سرمایه گذاری پیشرفته دکتر نجفی

ریسک و بازده

نرخ بازده موثر سالانه EAR

نرخ بهره پیوسته

نرخ بازده اسمی و نرخ بازده واقعی

نرخ بازده اسمی متشکل از ۲ جزء و برخی از موارد ۳ جزء است.که عبارتند از نرخ سود واقعی به اضافه نرخ تورم (گاهی اوقات صرف ریسک هم به عنوان جزیی از بازده در محاسبات لحاظ می شود)بنابراین نرخ بازده واقعی در شکل محاسباتی خود عبارتست از:

R≈R-I

=rنرخ بازده واقعی

=Rنرخ بازده اسمی

=Iتورم

محاسبه بازده مورد انتظار

برای محاسبه بازده مورد انتظار یک سهم باید سناریو ها یا حالت های مختلف محتمل را در نظر بگیریم و به هر یک وزن دهیم برای هر حالت یک بازدهی محاسبه کنیم و سپس وزنها را در بازدهی هر حالت ضرب کنیم سپس همه را با هم جمع کرده به بازده مورد انتظار می رسیم به طور خلاصه فرمول محاسبه به شرح زیر است

ریسک مورد انتظار

برای اندازه گیری ریسک معمولاً از معیارهای پراکندگی استفاده می شود.مهمترین ابزار پراکندگی واریانس است که از آن جذر بگیریم انحراف معیار را به ما می دهد.

معمولاً در ادبیات مدیریت مالی و سرمایه گذاری برای نشان دادن ریسک از انحراف معیار استفاده می شود.که برای محاسبه آن

دانلود نمونه خام قرارداد خدمات مالی و حسابداری

دانلود نمونه خام قرارداد خدمات مالی و حسابداری نمونه قراداد خام                                                                                                                                        بسمه تعالی   قرارداد فی مابین شرکت مهندسی……………………….. به شماره ثبت ……………………….. وبه نمایندگی آقای مهندس …………………………….. به آدرس خ انقلاب – خ ………………………………………پلاک ……..ساختمان …………. طبقه …………. واحد …………..به عنوان کارفرما از یک طرف و آقای ……………… به نشانی …………………………………………………………………. پلاک ……..واحد…….. […]

دانلود نمونه سوالات کارشناس رسمی داگستری رشته حسابداری

تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران.
۲) داشتن حداقل ۲۴ سال تمام شمسی
۳) داشتن دانشنامه معتبر کارشناسی از دانشکده‌های معتبر داخلی یا خارجی (در حالت اخیر، به شرط ارزیابی رسمی) در رشته مورد تقاضای کارشناسی در هنگام ثبت نام بشرح مندرج در جدول شماره ۳. (مدارک تحصیلی معادل و مدارک دارای ارزش استخدامی پذیرفته نمی شود) ـ مدرک کارشناسی ارشد و دکتری در صورتیکه مدرک کارشناسی غیرمرتبط باشد قابل پذیرش نیست.

نمونه نامه عدم فعالیت برای اداره دارایی

بسمه تعالی

ریاست محترم حوزه مالیاتی…

با سلام

احتراماً بدینوسیله اعلام میدارد شرکت_________ به شماره ثبت از تاریخ هیچ گونه فعالیت اقتصادی نداشته و عدم فعالیت خود را اعلام میدارد لذا خواهشمند است دستورات مقتضی صادر فرمایید.

قبلاً از همکاری آن اداره محترم سپاسگزارم