طرح توجیهی تاسیس آموزشگاه فنی و حرفه ای آزاد

طرح توجیهی چیست؟

طرح توجیهی که شاید امروزه زیاد به گوش شما خورده باشد به طور مختصر و مفید می شود گفت همان بررسی و تجزیه و تحلیل و توجیح پذیری موفقیت یک پروژه یا شروع یک فعالیت جدید کاری است و به طور کلی به دنبال امکان سنجی تعیین اندازه قابلیت انجام بودن یک پروژه و میزان سود دهی و اثر بخشی آن پروژه می باشد.

یک طرح توجیهی موفق طرحی است که به سه عامل مهم در شروع یک فعالیت اقتصادی که شامل توجه به بازار محصول و قابلیت اجرا و پیاده سازی فنی طرح و بحث مالی که همان میزان سودآور بودن طرح می باشد توجه نماید.

فیش حقوقی پرسنلی

فیش حقوقی پرسنلی

فیش حقوقی پرسنلی
هر پرداختی در شرکتها باید طبق یک صورتحساب انجام گیرد که برای پرداخت حقوق پرسنل هم از فیش حقوق ماهانه استفاده می کنند که در آن کلیه اطلاعات مربوط به حقوق هر فرد در آن درج گردیده است و به عنوان یک مدرک قانونی در اختیار فرد و هم در اختیار شرکت قرار می گیرد.و می تواند در محاکم قضایی به عنوان یک شاهد عمل کند.

صورت‌های مالی تلفیقی گروه و شرکت اصلی

وجود اطلاعات مالی شفاف یکی از الزامات اساسی کارآیی بازار سرمایه است و در قانون بازار اوراق بهادار در راستای حمایت از حقوق سرمایه‌گذاران، و با هدف ساماندهی، حفظ و توسعه بازار شفاف، منصفانه و کارآی اوراق بهادار، وظایف و اختیاراتی برای سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص تهیه و انتشار اطلاعات توسط اشخاص تحت نظارت درنظر گرفته شده است.
همچنین طبق مواد ۴۱ و ۴۲ قانون بازار اوراق بهادار (مصوب ۰۱/۰۹/۱۳۸۴)، “سازمان موظف است بورس‌ها، ناشران اوراق ‌بهادار، کارگزاران، معامله‌گران، بازارگردانان، مشاوران سرمایه‌گذاری و کلیه تشکل‌های فعال در بازار سرمایه را ملزم نماید تا براساس استانداردهای حسابداری و حسابرسی ملی کشور اطلاعات جامع فعالیت خود را انتشار دهند.” و “ناشر اوراق بهادار موظف است صورت‌های مالی را طبق مقررات قانونی، استانداردهای ‌حسابداری و گزارش‌دهی مالی و آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی که توسط سازمان ابلاغ می‌شود، تهیه نماید.”
با توجه به تغییرات بعمل آمده در استانداردهای حسابداری و در جهت بهبود افشای اطلاعات در صورت‌های مالی شرکت‌های تولیدی، سازمان بورس و اوراق بهادار در چارچوب وظایف و اختیارات قانونی خود و به منظور تامین نیازهای اطلاعاتی سرمایه‌گذاران و سایر ذینفعان، صورت‌های مالی نمونه تلفیقی گروه و شرکت اصلی برای شرکت‌های تولیدی را با همکاری کمیته فنی سازمان حسابرسی و برخی اعضای جامعه حسابداران رسمی ایران و مدیران شرکت‌های تولیدی و هلدینگ تهیه نموده و سعی شده است که صورت‌های مالی مذکور حاوی اطلاعات لازم برای کلیه ذینفعان جهت انجام ارزیابی‌های مختلف باشد.

نمونه قرارداد کار

قراردادکار با مدت محدود
این قرارداد به استناد تبصره ماده ۷ قانون کار فی مابین شرکت کاسپین آسانبرپارس به شماره ثبت:۳۱۵۴۱ ۴ به نمایندگی …………..
نشانی……………………………………………………………………………………………………………… – کدپستی………………………………. از یک طرف به
عنوان کارفرما و آقای/خانم به مشخصات ذیل که در این قرارداد کارگر نامیده میشوداز طرف دیگر با شرایط ذیل منعقد گردید که طرفین ملزم به رعایت و اجرای مفاد آن میباشد.

صورت‌های مالی نمونه سازمان نسخه جدید

این مجموعه، صورتهاى مالى نمونه‏اى است که براساس استانداردهاى حسابدارى تهیه شده و در تهیه آن، مفروضات زیر در نظر گرفته شده است:
• شرکت نمونه، شرکتى تولیدى و غیردولتى است،
• شرکتى فرعى است که شرکت فرعی و وابسته ندارد لیکن دارای سرمایه‌گذاری در مشارکتی است که بر آن کنترل مشترک یا نفوذ قابل ملاحظه ندارد،
• سهام شرکت در بورس اوراق بهادار مورد داد و ستد قرار مى‏گیرد،
• شرکت دارای قسمتهاى مشمول ” گزارشگرى برحسب قسمتهاى مختلف“ است،
• شرکت دارای دارایی غیرجاری نگهداری شده برای فروش و عملیات متوقف شده می‌باشد.
• اقلام استثنایی قابل درج در سود و زیان عملیات در حال تداوم، در شرکت وجود دارد.
• صورتهاى مالى شرکت، حاوى اصلاح اشتباهات بااهمیت مربوط به سنوات قبل و تغییر در رویه‏هاى حسابدارى است که اقلام مقایسه‏اى مربوط، ارائه مجدد شده است.

دستورالعمل تهیه صورتهای مالی

کلیـات
۱ . هدف این دستورالعمل، ایجاد هماهنگی در نحوه تهیه و ارائه گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی، با توجه به بخشهای ۷۰ و ۷۱ استانداردهای حسابرسی است. چنانچه در عمل به موضوعاتی برخورد شود که راه حل آن در این دستورالعمل پیش‌بینی نشده است، موارد باید به کمیته فنی سازمان منعکس شود.

گزارش حسابرس – مقبول
۲ . نمونه گزارش کامل حسابرس، حاوی نظر مقبول، به شرح زیر است :
۱ . ترازنامه شرکت … (نام شرکت طبق اساسنامه) در تاریخ ۲۹ اسفند ماه ××۱۳ و صورتهای سود و زیان، سود و زیان جامع ( ) و جریان وجوه نقد آن برای سال مالی / دوره مالی … ماهه و … روزه منتهی به تاریخ مزبور، همراه با یادداشتهای توضیحی یک تا … پیوست، مورد حسابرسی این سازمان قرار گرفته است. مسئولیت صورتهای مالی با هیئت مدیره شرکت و مسئولیت این سازمان، اظهارنظر نسبت به صورتهای مالی مزبور براساس حسابرسی انجام شده (و نیز گزارش موارد عدم رعایت الزامات قانونی مقرر در اصلاحیه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت)( ) است.
۲ . حسابرسی این سازمان براساس استانداردهای حسابرسی انجام شده است. استانداردهای مزبور ایجاب می‌کند که این سازمان، حسابرسی را چنان برنامه‌ریزی و اجرا کند که از نبود تحریفی با اهمیت در صورتهای مالی، اطمینانی معقول بدست آید. حسابرسی از جمله شامل رسیدگی نمونه‌ای به شواهد پشتوانه مبالغ و اطلاعات مندرج در صورتهای مالی است. حسابرسی همچنین، شامل ارزیابی اصول و رویه‌های حسابداری استفاده شده و برآوردهای عمده به عمل آمده توسط هیئت مدیره و ارزیابی کلیت ارائه صورتهای مالی است. این سازمان اعتقاد دارد که حسابرسی انجام شده مبنایی معقول برای اظهارنظر فراهم می‌کند.
۳ . به نظر این سازمان، صورتهای مالی یاد شده در بالا، وضعیت مالی شرکت …در تاریخ ۲۹ اسفند ماه ××۱۳ و نتایج عملیات و جریان وجوه نقد آن را برای سال مالی / دوره مالی … ماهه و … روزه منتهی به تاریخ مزبور، از تمام جنبه‌های با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری، به نحو مطوب نشان می‌دهد.