دستورالعمل تهیه و ارائه گزارش بازرس قانونی در خصوص افزایش سرمایه

دستورالعمل تهیه و ارائه گزارش بازرس قانونی در خصوص افزایش سرمایه بازرس قانونی در حیطه وظایفی که در قانون تجارت و سایر قوانین مرتبط برای آن تعریف گردیده است موظف به ارائه گزارش به مجمع عمومی صاحبان سهام می‌باشد.
موارد مرتبط با اجرای این وظایف تحت عنوان « گزارش بازرس قانونی» به ترتیب زیر درج می‌شود:

مهمترین تغییرات طبق آئین نامه جدید معاملات فصلی سال ۹۵ موضوع ماده ۱۶۹ مکرر ق.م.م

مهمترین تغییرات طبق آئین نامه جدید معاملات فصلی سال ۹۵ موضوع ماده ۱۶۹ مکرر ق.م.م تاریخ لازم الاجرا برای آیین نامه اجرایی جدید معاملات فصلی

با اینکه تاریخ اجرای آیین نامه اجرایی جدید معاملات فصلی از ابتدای فصل بهار۹۵ می باشد اما نحوه ارسال فهرست معاملات فصل بهار و تابستان سال ۹۵ کماکان مطابق مقررات و دستورالعملهای قبلی صادره سازمان امور مالیاتی است .

حسابداری خدمات پس از فروش(حسابداری گارانتی)

حسابداری خدمات پس از فروش(حسابداری گارانتی) مطابق بند ۳۸ قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال ۹۴ ذخیره مربوط به خدمات پس از فروش (گارانتی) اشخاص حقوقی به عنوان یکی از مصادیق هزینه‌های قابل قبول در تشخیص درآمد مشمول مالیات در قالب بند ۲۹ به ماده (۱۴۸) قانون مالیات‌های مستقیم الحاق گردید لذا پذیرش هزینه گارانتی به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی توسط حوزه‌های مالیاتی اجتناب ناپذیر است.

در رسیدگی مالیات عملکرد ممیزین بیشتر چه مواردی را کنترل می کنند؟

در رسیدگی مالیات عملکرد ممیزین بیشتر چه مواردی را کنترل می کنند؟همه چیز در مورد رسیدگی مالیاتی

۱-مطابقت اطلاعیه های واصله از سیستم یکپارچه مالیاتی با دفاتر شرکت.(پس همیشه از کتمان درآمد و هزینه پرهیز می کنیم)

نحوه رسیدگی تامین اجتماعی در مورد اشخاص حقوقی که فاقد دفاتر قانونی بوده و یا دفاتر قانونی آنها نانویس باشد

نحوه رسیدگی تامین اجتماعی در مورد اشخاص حقوقی که فاقد دفاتر قانونی بوده و یا دفاتر قانونی آنها نانویس باشد بخشنامه مزبور نحوه اعمال ماده ۴۰ قانون در مورد اشخاص حقوقی که فاقد دفاتر قانونی بوده و یا دفاتر قانونی آنها نانویس باشد و یا کارفرما از همکاری با سازمان و تکمیل و ارائه پرسشنامه خودداری مینماید که نحوه اعمال قانون فوق بشرح ذیل میباشد.

چگونگی رسیدگی ممیز مالیاتی به مالیات بر حقوق

عدم ارایه لیست حقوق توسط پرداخت‌کنندگان حقوق در موعد مقرر و یا تسلیم برخلاف واقع، موجب تعلق جریمه معادل دو درصد حقوق پرداختی خواهدشد. (ماده ۱۹۷)

عدم کسر و ایصال بموقع مالیات حقوق توسط پرداخت‌کنندگان حقوق، مشمول جریمه معادل ۱۰درصد مالیات پرداخت نشده در موعد مقرر و دو و نیم درصد مالیات به ازای هرماه نسبت به مدت تاخیر از سررسید پرداخت خواهدشد. (ماده ۱۹۹) .