نحوه محاسبه ارزش افزوده کالای امانی ارسالی

نحوه محاسبه ارزش افزوده کالای امانی ارسالی طبق نص صریح قانون ارزش افزوده – تاریخ تعلق مالیات ارزش افزوده در مورد عرضه کالا ؛ تاریخ صورتحساب، تاریخ تحویل کالا، تاریخ تحقق معامله کالا، هر کدام که مقدم باشد،حسب مورد می‌باشد.

بخشنامه جدید “فرآیند بررسی درخواست و صدور گواهینامه ثبت‎نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده”

بخشنامه جدید “فرآیند بررسی درخواست و صدور گواهینامه ثبت‎نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده” برای اجراء به ادارات کل امور مالیاتی ابلاغ شد

عدم شمول ارزش افزوده به آگهی های منتشره در روزنامه ها و نشریات

عدم شمول ارزش افزوده به آگهی های منتشره در روزنامه ها و نشریات

بخشنامه شماره : ۳۷/۹۳/۲۰۰
تاریخ : ۱۳۹۳/۳/۱۳
🔸موضوع : عدم شمول قانون مالیات بر ارزش افزوده بر آگهی های منتشره در روزنامه ها و نشریات

موضوع: عدم شمول قانون مالیات بر ارزش افزوده بر آگهی های منتشره در روزنامه ها و نشریات
با عنایت به نامه شماره ۵۷۷۸۳/۱۰/د مورخ ۰۹/۰۹/۱۳۹۲ مشاور محترم رئیس حوزه ریاست مجلس شورای اسلامی(تصویر پیوست) و اطلاق حکم مطبوعات مندرج در بند ۵ ماده ۱۲ قانون مالیات برارزش افزوده مصوب ۱۷/۰۲/۱۳۸۷٫ آگهی های منتشره در روزنامه ها و نشریات از مالیات و عوارض ارزش افزوده معاف میباشد.
علی عسکری-رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

نکات مهم در مورد ارزش افزوده

نکات مهم در مورد ارزش افزوده آیا اموال و اقلامی که توسط شرکاء یا سهامداران به هر عنوان از شرکت برداشته شود مشمول ارزش افزوده می باشد؟ اموال و اقلامی که توسط شرکاء یا سهامداران به هر عنوان از شرکت برداشته شود چه با صدور فاکتور فروش باشد چه بدون آن ، مشمول مالیات بر […]

راهنمای کاربردی قانون مالیات بر ارزش افزوده

راهنمای کاربردی قانون مالیات بر ارزش افزوده عرضه و فروش کلیه کالاها، همچنین واردات و صادرات آنها مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده میباشد. بنابراین، به جز کالاهای معاف، کلیه کالاها مشمول اخذ مالیات و عوارض بر ارزش افزوده خواهند شد.