در مورد معافیت بیمه ای پنج ساله ماده ۸۰ چه می دانید ؟

در مورد معافیت بیمه ای پنج ساله ماده ۸۰ چه می دانید ؟معافیت بیمه ای ماده ۸۰چیست؟
🔹چه موقع میتوان از این معافیت استفاده کرد؟
🔹چه شرایطی برای استفاده از این ماده لازم است؟
🔹نحوه تکمیل لیست بیمه در زمان استفاده از ماده ۸۰چیست؟

شرائط پرداخت کمک هزینه ازدواج به بیمه شدگان تامین اجتماعی چیست؟

شرائط پرداخت کمک هزینه ازدواج به بیمه شدگان تامین اجتماعی چیست؟بر اساس بند ۱۱ ماده ۲ قانون تامین اجتماعی کمک هزینه ازدواج مبلغی است که طبق شرایط خاصی برای جبران هزینه های ناشی از ازدواج به بیمه شده پرداخت می‌شود.

تعریف بازنشستگی در تامین اجتماعی چیست و شرائط لازم برای بازنشستگی مشمولان تامین اجتماعی کدام است؟

تعریف بازنشستگی در تامین اجتماعی چیست و شرائط لازم برای بازنشستگی مشمولان تامین اجتماعی کدام است؟پرداخت مستمری به حدود ۵ میلیون بازنشسته اصلی و تبعی سازمان تامین اجتماعی یکی از مهمترین خدمات این سازمان محسوب می شود بطوریکه مشمولان می توانند به روشهای مختلف بازنشسته شوند.