همه چیز درباره اظهارنامه مالیاتی جدید سال ۹۵

همه چیز درباره اظهارنامه مالیاتی جدید سال ۹۵

جهت ثبت اظهارنامه عملکرد اشخاص حقوقی، مودی پس از وارد نمودن نام کاربری ، رمزعبور و کد رهگیری سامانه ثبت نام، قادر به بارگزاری اطلاعات هویتی خود در اظهارنامه می باشد.

نحوه کنترل و راستی آزمایی اظهارنامه های مالیاتی در طرح جامع مالیات

نحوه کنترل و راستی آزمایی اظهارنامه های مالیاتی در طرح جامع مالیات در طرح جامع مالیاتی با طراحی یک سامانه نرم افزاری جدید مالیاتی اعداد مندرج در اظهارنامه مودیان مالیاتی –پس از ورود- با اطلاعات اخذ شده از پایگاه های اطلاعاتی بصورت خودکار کنترل و راستی آزمایی می شود