مهمترین تغییرات طبق آئین نامه جدید معاملات فصلی سال ۹۵ موضوع ماده ۱۶۹ مکرر ق.م.م

مهمترین تغییرات طبق آئین نامه جدید معاملات فصلی سال ۹۵ موضوع ماده ۱۶۹ مکرر ق.م.م تاریخ لازم الاجرا برای آیین نامه اجرایی جدید معاملات فصلی

با اینکه تاریخ اجرای آیین نامه اجرایی جدید معاملات فصلی از ابتدای فصل بهار۹۵ می باشد اما نحوه ارسال فهرست معاملات فصل بهار و تابستان سال ۹۵ کماکان مطابق مقررات و دستورالعملهای قبلی صادره سازمان امور مالیاتی است .

در رسیدگی مالیات عملکرد ممیزین بیشتر چه مواردی را کنترل می کنند؟

در رسیدگی مالیات عملکرد ممیزین بیشتر چه مواردی را کنترل می کنند؟همه چیز در مورد رسیدگی مالیاتی

۱-مطابقت اطلاعیه های واصله از سیستم یکپارچه مالیاتی با دفاتر شرکت.(پس همیشه از کتمان درآمد و هزینه پرهیز می کنیم)

چگونگی رسیدگی ممیز مالیاتی به مالیات بر حقوق

عدم ارایه لیست حقوق توسط پرداخت‌کنندگان حقوق در موعد مقرر و یا تسلیم برخلاف واقع، موجب تعلق جریمه معادل دو درصد حقوق پرداختی خواهدشد. (ماده ۱۹۷)

عدم کسر و ایصال بموقع مالیات حقوق توسط پرداخت‌کنندگان حقوق، مشمول جریمه معادل ۱۰درصد مالیات پرداخت نشده در موعد مقرر و دو و نیم درصد مالیات به ازای هرماه نسبت به مدت تاخیر از سررسید پرداخت خواهدشد. (ماده ۱۹۹) .

همه چیز در مورد برگ دعوت هیات(تعیین,تغییروابلاغ وقت رسیدگی, ارسال پرونده )

همه چیز در مورد برگ دعوت هیات(تعیین,تغییروابلاغ وقت رسیدگی, ارسال پرونده ) فاصله بین ابلاغ برگ دعوت مالیاتی تا تشکیل هیات نباید کمتر از ۱۰ روز باشد

بند ۱۲ – تنظیم برگ دعوت در سه نسخه

برگ دعوت تعیین وقت شده هیات حل اختلاف مالیاتی در سه نسخه تنظیم که نسخه دوم پس ازابلاغ به مودی جهت اعلام تعیین زمان تشکیل هیات به امور مالیاتی مربوط ارسال می گردد .

نمونه متن اعتراض به برگ تشخیص مالیاتی

نمونه متن اعتراض به برگ تشخیص مالیاتی برای تحریر متن اعتراض در فرم مخصوص اعتراض رعایت نکات زیر پیشنهاد می شود:

متن مورد نظر باید خلاصه و موجز باشد و از پرداختن به جزئیات صرف نظر شود.
ترجیحاً چکیده ای از لایحه دفاعیه که برای دفاع مد نظر دارید را در قسمت مربوطه بنویسید.