دانلود پاور پوینت استانداردهای توسعه سیستمهای اطلاعات

دانلود پاور پوینت استانداردهای توسعه سیستمهای اطلاعات

سازمان ها در گذشته در محیطی زندگی می کردند که واژه های رقابت، مشتری، مشارکت و رضایت مندی برای آن ها بیگانه بود. با پیشرفت زمان، هر یک از این مفاهیم نیز رشد و توسعه یافتند. تا حدی که دیگر سازمان ها نتوانستند خود را متناسب با رشد آن ها ، پرورش دهند. به همین دلیل رو به استراتژی هایی برای توسعه سیستم های اطلاعاتی خود آوردند. زیرا تنها چیزی که باعث رشد فزاینده واژه های بالا می شد ، اطلاعات بود. اطلاعات امروزه ، همچون جریان خون برای بقای سازمان ها ، بحرانی و حیاتی است. پس باید بتوان آنرا مدیریت کرد.

پاور پوینت مدیریت زنجیره تامین

پاور پوینت مدیریت زنجیره تامین

پاور پوینت مدیریت زنجیره تامین
زنجیره تامین چیست؟

زنجیره تامین کلیه فعالیّتهای است که تامین کنندگان موّاد اوّلیه و یا خدمات را به تولید کنندگان محصول یا خدمات و نهایتا مصرف کنندگان یا مشتریها ارتباط میدهد.

چگونگی مدیریت زنجیره تامین تاثیر بسزایی در هزینه تمام شده خدمات و محصولات دارد.

هر محصول زنجیره تامین مختص به خود دارد.

۷ نکته اساسی در مورد سنوات پایان خدمت

۷ نکته اساسی در مورد سنوات پایان خدمت

نکته اساسی در مورد سنوات پایان خدمت

🔸مزد ثابت برابر است با حقوق پایه+مزایای به تبع شغل(طبق ماده ۳۶ قانون کار
🔸سنوات پایان خدمت معادل یک ماه مزدثابت به ازای یکسال کارکرد میباشد.(طبق ماده ۲۴ قانون کار)

چه چکهایی قابل شکایت کیفر نیستد؟

چه چکهایی قابل شکایت کیفر نیستد؟
بعضی از چک ها قابل شکایت کیفری نیستند:

چک دارای سررسید برای تاریخی در آینده
چکی که بدون تاریخ صادر شده باشد
چک سفید امضا(چکی که در زمان صدور فقط امضا شده و بقیه متن چک را شخص دیگری بعدا نوشته است)

به جای تیم ویوور از چه نرم افزاری استفاده کنیم؟

به جای تیم ویوور از چه نرم افزاری استفاده کنیم؟

با توجه به تحریم کردن ایران توسط team wiewer :

دوستانی که تصمیم به استفاده از برنامه Ammyy Admin دارند، میتوانند جهت استفاده بهینه از این نرم افزار تنظیمات زیر را انجام دهند:

عضویت در جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران

هیأت تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی ایران به استناد ماده (۲۷) اساسنامه موضوع مصوبه شماره ۱۲۰۶۲/ت۴۲۹۳۹ هـ مورخه ۲۸/۰۱/۱۳۹۲ هیئت محترم وزیران، مسئول برگزاری آزمون ورودی انتخاب اعضاء جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران می باشد.