نحوه محاسبه ارزش معاملاتی املاک-عرصه و اعیان

نحوه محاسبه ارزش معاملاتی املاک-عرصه و اعیان

نحوه محاسبه ارزش معاملاتی املاک-عرصه و اعیان با توجه به وضع قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۸۵ مجلس شورای اسلامی، یکی از مهم ترین مسائل قابل طرح نزد سران محترم دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتر یاران مواجه شدن با وضعیتی است که انتقال گیرنده ضمن سند تنظیمی، متعهد به پرداخت بدهی احتمالی گردد، در آن صورت امکان تنظیم سند بدون أخذ استعلام دارایی محقق خواهد شد.

برای تنظیم سند بدون اخذ پاسخ استعلام دارایی به ویژه برای تعیین ارزش معاملاتی به منظور محاسبه حق

چه مالیاتهای تکلیفی در قانون جدید مالیاتی باید کسر و پرداخت شود؟

چه مالیاتهای تکلیفی در قانون جدید مالیاتی باید کسر و پرداخت شود؟

مواردی که به موجب قانون مالیاتهای مستقیم ، برخی مودیان مکلف به کسر و پرداخت مالیات ( حسب مورد ) خواهند بود :

ماده ۵۳ – تبصره ۹ (مالیات تکلیفی اجاره املاک) طبق جدول ماده ۱۳۱ ق م م

فرآیند رسیدگی،مطالبه و وصول مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده

فرآیند رسیدگی،مطالبه و وصول مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده

فرآیند رسیدگی،مطالبه و وصول مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده
. ارائه خدمات در ایران برای غیر و در قبال مابه ازاء و عرضه کالاها از طریق هر نوع معامله( اعم از عقد بیع،صلح،هبه و…)به استثنای موارد معاف مصرح در ماده(۱۲) قانون و همچنین واردات آن ها با رعایت ترتیبات قانونی و دستورالعمل های صادره مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده می باشد.
۲٫ عرضه اموال منقول مستعمل و اسقاطی توسط مودیان مشمول اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده،نیز مشمول پرداخت مالیات و عوارض می باشد. عرضه اموال مذکور توسط مودیان غیر مشمول اجرای قانون مشمول پرداخت مالیات و عوارض نمی باشد.

۷ نکته اساسی در مورد سنوات پایان خدمت

۷ نکته اساسی در مورد سنوات پایان خدمت

نکته اساسی در مورد سنوات پایان خدمت

🔸مزد ثابت برابر است با حقوق پایه+مزایای به تبع شغل(طبق ماده ۳۶ قانون کار
🔸سنوات پایان خدمت معادل یک ماه مزدثابت به ازای یکسال کارکرد میباشد.(طبق ماده ۲۴ قانون کار)

نظر دفتر فنی سازمان امور مالیاتی درباره رهن کامل

نظر دفتر فنی سازمان امور مالیاتی درباره رهن کامل

نظر دفتر فنی سازمان امور مالیاتی درباره رهن کامل

بازگشت به نامه شماره ۲۳۰۶/ص/۱۳۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۱۶، در خصوص نحوه اقدام آن شرکت در اجرای مقررات تبصره (۹) ماده ۵۳ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی آن، نسبت به مواردی که در قرارداد اجاره، مبلغی به صورت قرض الحسنه پرداخت و در پایان قرارداد به مستأجر بازگردانده می شود (همان مبلغی که در اصطلاح تحت عنوان “رهن” در قراردادهای اجاره به صورت “رهن کامل” یا “رهن و اجاره” به کار می رود)، به آگاهی می رساند:

موارد معاف از مالیات و بیمه در حقوق و دستمزد چیست؟

موارد معاف از مالیات و بیمه در حقوق و دستمزد چیست؟
۱-فوق العاده ماموریت در صورتیکه مرتبط با فعالیت شرکت و ۵۰ کیلومتر از محل اصلی شرکت دور و یا ناچار به توقف شبانه جهت انجام کار موقت باشد

۲-سنوات خدمت کارکنان

۳-دو هفتم بیمه سهم کارگر