حسابداری خدمات پس از فروش(حسابداری گارانتی)

حسابداری خدمات پس از فروش(حسابداری گارانتی) مطابق بند ۳۸ قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال ۹۴ ذخیره مربوط به خدمات پس از فروش (گارانتی) اشخاص حقوقی به عنوان یکی از مصادیق هزینه‌های قابل قبول در تشخیص درآمد مشمول مالیات در قالب بند ۲۹ به ماده (۱۴۸) قانون مالیات‌های مستقیم الحاق گردید لذا پذیرش هزینه گارانتی به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی توسط حوزه‌های مالیاتی اجتناب ناپذیر است.

مقصود از ارزش جایگزینی چیست؟

مقصود از ارزش جایگزینی چیست؟
در حسابداری صنعتی، ارزش تولید مجدد یک موجودی مواد و کالا را ارزش جایگزینی می‌گویند اما در حسابداری مالی، ارزش جایگزینی به معنی پول لازم برای تحصیل آن دارایی می‌تواند باشد. یعنی می‌توان گفت‌ ارزش جایگزینی بدان معناست که اگر واحد تجاری، دارایی‌ای را بخواهد جایگزین نماید، نهایتا چه میزان باید پرداخت کند که همان دارایی را به دست آورد. ارزش جایگزینی در تئوری باید به ارزش بازار کاملا نزدیک باشد هرچند در واقعیت معمولا این طور نیست.

روش درصد پیشرفت کار در حسابداری پیمانکاری چیست؟

شرکت‌های پیمانکاری را ملزم به شناسایی درآمد پیمانکاری بلند مدت به روش درصد پیشرفت کار (هزینه به هزینه) می‌کند. در این روش پیمانکار باید هزینه‌های کل پروژه را برآورد کرده و بر مبنای آن و متناسب با هزینه‌های واقعی تحقق یافته درآمد هر دوره مالی را شناسایی کند.

نتایج حاصل از محاسبات یادشده همیشه با صورت وضعیت‌های ارسالی و تایید شده توسط کارفرمایان متفاوت است و اختلاف موجود بین صورت وضعیت‌های تایید شده و درآمد شناسایی شده به روش هزینه به هزینه در ترازنامه تحت عنوان مبلغ قابل بازیافت پیمانها و یا مازاد کار گواهی شده درج می‌شود. نکته قابل تامل به لحاظ مالیاتی این است که وقتی درآمد بر مبنای هزینه‌های تحقق یافته شناسایی و ثبت می‌شود اگر هزینه‌ای توسط ممیزان مالیاتی برگشت داده شود (یا غیر‌قابل قبول شناخته شود) تکلیف درآمد متناظر آن چه می‌شود. برای اینکه موضوع روشن تر شود مثالی به شرح زیر آورده شده است

گزیده نکات برجسته استاندارد های حسابداری ایران

گزیده نکات برجسته استاندارد های حسابداری ایران

فرایند تدوین‌ استانداردهای‌ حسابداری، فرایندی‌ مستمر و پویاست‌ که‌ در واکنش‌ به‌ تغییر شرایط‌ و تحولات‌ محیط‌ داخلی‌ و بین‌المللی‌ و با هدف ارتقای شفافیت گزارشگری مالی، تغییر و تجدیدنظر در استانداردهای‌ موجود یا تدوین‌ استانداردهای‌ جدید را ایجاب‌ می‌کند. در این‌ فرایند یکی‌ از سیاستهای‌ اصلی‌ سازمان‌ حسابرسی‌ استفاده از استانداردهای حسابداری مراجع حرفه‌ای معتبر بویژه استانداردهای‌ بین‌المللی‌ حسابداری‌ در تدوین استانداردهای حسابداری با درنظرگرفتن شرایط داخلی کشور است.ولی با این وجود به دلیل ثقیل بودن جملات این مجمع استانداردها برای فهم و درک بهتر این استاندارد سعی شده گزیده نکات برجسته آن در یک جا به زبان ساده تر جمع گردد.

صورت مغایرت بانکی

صورت مغایرت بانکی حسابداری موجودی نقد نزد بانکها:

همانطور که گفته شد بخش عمده موجودی نقد شرکت نزد بانکها نگهداری می شود و عملیات دریافت و پرداخت از طریق بانک صورت می گیرد. که به منزله یکی از بدهکاران شرکت می باشد متقابلا شرکت به منزله یکی از بستانکاران بانک می باشد. بنابراین در هر زمان که مبلغی به حساب شرکت در بانک واریز می شود حساب بانک در دفاتر شرکت بدهکار خواهد شد و در همین زمان حساب شرکت در دفاتر بانک بستانکار می شود و نیز در مواردی که مبلغی از حساب شرکت در بانک برداشت می شود حساب بانک در دفاتر شرکت کاهش یافته یعنی بستانکار می شود و حساب شرکت در دفاتر بانک بدهکار می شود.