راهنمای کاربردی قانون مالیات بر ارزش افزوده

راهنمای کاربردی قانون مالیات بر ارزش افزوده عرضه و فروش کلیه کالاها، همچنین واردات و صادرات آنها مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده میباشد. بنابراین، به جز کالاهای معاف، کلیه کالاها مشمول اخذ مالیات و عوارض بر ارزش افزوده خواهند شد.