صورت‌های مالی نمونه سازمان نسخه جدید

این مجموعه، صورتهاى مالى نمونه‏اى است که براساس استانداردهاى حسابدارى تهیه شده و در تهیه آن، مفروضات زیر در نظر گرفته شده است:
• شرکت نمونه، شرکتى تولیدى و غیردولتى است،
• شرکتى فرعى است که شرکت فرعی و وابسته ندارد لیکن دارای سرمایه‌گذاری در مشارکتی است که بر آن کنترل مشترک یا نفوذ قابل ملاحظه ندارد،
• سهام شرکت در بورس اوراق بهادار مورد داد و ستد قرار مى‏گیرد،
• شرکت دارای قسمتهاى مشمول ” گزارشگرى برحسب قسمتهاى مختلف“ است،
• شرکت دارای دارایی غیرجاری نگهداری شده برای فروش و عملیات متوقف شده می‌باشد.
• اقلام استثنایی قابل درج در سود و زیان عملیات در حال تداوم، در شرکت وجود دارد.
• صورتهاى مالى شرکت، حاوى اصلاح اشتباهات بااهمیت مربوط به سنوات قبل و تغییر در رویه‏هاى حسابدارى است که اقلام مقایسه‏اى مربوط، ارائه مجدد شده است.