مشاوره مالیاتی رایگان

مشاوره مالیاتی رایگان

مشاوره مالیاتی رایگان مشاوره مالیاتی مشاوره مالیاتی رایگان شرکت ADA :تیم مشاوره ما با کمک تخصصی رایگان به مالیات دهندگان که نیاز به کمک دارند،برای حل مشکلات مالیاتی خود نظیر رسیدگی های مالیاتی و ارزش افزوده و مشاوره در تهیه لوایح مالیاتی برای هیئت های حل اختلاف مالیاتی به مودیان خدمات مشاوره ای رایگان ارائه […]

تجدید ارزیابی دارایی ثابت

تجدید ارزیابی دارایی ثابت
برگرفنه از استاندارد شماره ۱۱ و استاندارد شماره ۱۷
ثبت داریی در ترازنامه در زمان تحصیل به روش بهای تمام شده تاریخی یا ارزش منصفانه ثبت می گردد.

شرایط پرداخت هدیه ازدواج در قانون بیمه تامین اجتماعی

شرایط پرداخت هدیه ازدواج در قانون بیمه تامین اجتماعی

به استناد ماده ٨۵ قانون تأمین اجتماعی به بیمه شده مرد یا زن که برای اولین بار ازدواج می کنند مبلغی معادل یک ماه متوسط مزد یا حقوق با رعایت شرایط زیر پرداخت می شود:

عدم ثبت اطلاعیه نباید باعث علی الراسی دفاتر شود

عدم ثبت اطلاعیه نباید باعث علی الراسی دفاتر شود 🔷🔶در رسیدگی سالهای ۹۳ و ۹۴ حتی اگر اطلاعیه ای ثبت نشده بود نباید تمام دفاتر علی الراس شود نظر به سوالات و ابهامات مطروحه در خصوص چگونگی برخورد و اقدام در ارتباط با اطلاعیه های واصله از سامانه دریافت اطلاعات موضوع ماده ۱۶۹ مکرر قانون […]

گروه بندی جدید مودیان صاحبان مشاغل طبق آیین نامه ابلاغی در خصوص ماده (۹۵) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم

گروه بندی جدید مودیان صاحبان مشاغل طبق آیین نامه ابلاغی در خصوص ماده (۹۵) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم

گروه بندی جدید مودیان صاحبان مشاغل طبق آیین نامه ابلاغی در خصوص ماده (۹۵) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم

گروه اول

گروه دوم

گروه سوم

بر اساس حجم فعالیت :

گروه اول:

مجموع مبلغ فروش کالاو خدمات سال قبل یا ده برابر درآمد مشمول مالیات قطعی شده (قبل از کسر معافیت ) طبق آخرین برگ مالیات قطعی (مجموع اصلی و متمم) عملکرد سال ۱۳۹۱ و به بعد که تاتاریخ پایان دی ماه سال قبل از شروع سال مالیاتی ابلاغ شده باشد ،

هرکدام بیشتر از مبلغ ۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۳۰ ریال باشد.

اظهار نامه اصلاحی

اظهار نامه اصلاحی
اصلاح اظهار نامه بعد از ۳۱ تیر ماه

به مؤدیان مالیاتی اجازه داده می شود در صورتیکه به نحوی از انحاء در اظهارنامه یا ترازنامه یا حساب سود و زیان تسلیمی از نظر محاسبه اشتباهی شده باشد، با ارایه مدارک لازم ظرف یک ماه از تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه نسبت به رفع اشتباه اقدام و اظهارنامه یا ترازنامه یا حساب سود و زیان اصلاحی را حسب مورد تسلیم نماید و در هر حال تاریخ تسلیم اظهارنامه مؤدی تاریخ تسلیم اظهارنامه اول می باشد”