مباحث مهم در قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران

مباحث مهم در قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران

مباحث مهم در قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران
موارد اصلی بازار سرمایه

۱-ارکانهای بازار سرمایه

۲-تعریف شورای عالی بورس

۳-اعضا شورای عالی بورس چه کسانی هستند نام ببرید

۴-تعریف سازمان بورس اوراق بهادار

۵- عضو هیت مدیره سازمان بورس را نام ببرید

۶-انواع بورس را نام ببرید

۷-تعریف بورس انرژی

۸-جرایم مجازاتهای بازار سرمایه را نام ببرید

۹-مهمترین قوانین تصویب شده در حوضه بازار سرمایه

۱-ارکانهای بازار سرمایه:

۱٫شورای عالی بورس

۲٫سازمان بورس اوراق بهادار

۲-شورای عالی بورس:

این شورا بالاترین رکن بازار اوراق بهادار است که تصویب سیاست‌ کلان و خط مشی بازار در قالب سیاست‌های کلی نظام و قوانین و مقررات مربوط و همچنین اتخاذ تدابیر لازم برای ساماندهی و توسعه بازار اوراق بهادار و اعمال نظارت عالیه بر اجرای قانون بازار اوراق بهادار از مهمترین وظایف آن است.

اعضای شورای عالی بورس و اوراق بهادار عبارتند از:

۱)وزیر امور اقتصادی و دارایی که ریاست شورا را نیز بر عهده دارد؛

۲) وزیر بازرگانی؛

۴) رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی‌ ایران؛

۵) روسای اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و اتاق تعاون؛

۶) رییس سازمان بورس و اوراق بهادار که به عنوان دبیر شورا و سخنگوی سازمان نیز انجام وظیفه خواهد کرد؛

۷) دادستان کل کشور یا معاون وی؛

۸) یک نفر نماینده از طرف کانون‌ها؛

۹) سه نفر خبره مالی منحصراً از بخش خصوصی با مشورت تشکل‌های حرفه‌ای بازار اوراق بهادار به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیات وزیران؛ و

۱۰) یک نفر خبره منحصراً از بخش خصوصی به پیشنهاد وزیر ذی‌ربط و تصویب هیات وزیران برای هر بورس کالایی.