خلاصه مراحل حل اختلاف مالیاتی درون سازمان امور مالیاتی و خارج از آن(دیوان عدالت اداری)

– حل اختلاف اداری: در اجرای ماده ۲۳۸ ق. م.م که اجرای آن با عنوان توافق با رئیس اداره امور مالیاتی (ممیزکل ) مصطلح شده است.(به زبان ساده تر یعنی می تونیم بریم با ممیز کل چانه زنی کنیم و درصدی از میلغ تشخیص داده شده رو تخفیف بگیریم)

۲- هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی : مرجع رسیدگی به هرگونه اختلاف مالیاتی در اجرای مواد ۱۷۰ و ۲۴۴ق.م.م هیأت حل اختلاف مالیاتی( بدوی )می باشد که آراء صادره آن قطعی است.(یادمون باشه ما میتونیم یک نفر از هیأت حل اختلاف رو خودمون انتخاب کنیم فقط باید طبق تبصره ۳ همین ماده با اعلام قبلی باشه و اینکه هیأت حل اختلاف با وجود ۳ عضو هیأت رسمیت پیدا میکند.در غیر اینصورت می توانید درخواست تشکیل مجدد با اعضا کامل هیأت رو بخواهید)