شباهت ها و تفاوت های شرکت با مسئولیت محدود با شرکت سهامی خاص

شباهت ها و تفاوت های شرکت با مسئولیت محدود با شرکت سهامی خاص شباهت هر دو در دسته شرکت های سرمایه جای دارند. مسئولیت اعضا در هر دو شرکت به اندازه سرمایه ای است که در شرکت گذاشته اند. در شرکت سهامی خاص و با مسئولیت محدود شرکت در افزایش سرمایه اختیاری است. حداقل سرمایه […]